Om namā bhujanggā bħuddayā.

Om awighnam astu namā śidyam. Om prânamyam sirā sang widyam, bhukti bhukti hitartwatam, prêwaksyā tatwam widayah, wişņu wangsā pādāyā śiwanêm, sirā ghranā sitityam waknyam. Rajastryam mahā bhalam, sāwangsanirā mongjawam, bhupa-lakam, satyamloka. Om namadewayā, pānamaskaraning hulun, ri bhatarā hyang mami. Om kara panga bali puspanam. Prajā pasyā. nugrah lakam, janowa papā wināsayā, dirgha premanaming sang ngadyut, sembahing ngulun ri sanghyang bhumi patthi, hanugrahaneng hulun, muncar anākna ikang tatwa, prêtthi entananira sang bhujanggā wişņawa, tan katamanan ulun hupadrawa, tan kêneng tulah pāmiddi, wastu pari purņā hanmu rahayu, ratkeng kulā warggā sāntanannirā, mamastu jagatitayā. Ong namasiwaya, ong nama bhuddayā. Om namā bhujanggā bħuddayā.

Minggu, 21 November 2010

ISI KITAB NAGARAKRTAGAMA

NAGARAKRTAGAMA

[Pupuh 1]

1. Om nathaya namostute stuti ning atpada ri pada bhatara nityasa
Sang suksme teleng ing samadhi siwabuddha sira sakalaniskala atmaka
Sang sriparwwatanatha natha ning anatha sira ta pati ning jagadpati
Sanghyang ning hyang inisty acintya ning acintya hana waya temah nireng jagat.


2. Byapi byapaka sarwatatwagatha nirguna sira ring apaksa waisnawa
Ring yogiswara poruseng kapila jambhala sakala siran hyang ig dhana
Sri wagindra siran hyang sakalasastra manasiya sireng smaragama
Ring wiginotsaranaprayoga yamaraja sira maka walang jagaditha.


3. Nahan don ing umastuti pada nirahyun umiketa kateng nareswara
Sang sri natha ri wilwatika haji rajanagara wisesa bhupati
Saksat janma bhatara natha siran anghilangaken i kalangka ning praja
Hentyang bhumi jawatibakti manukula tumului i tekeng dighantara.


4. Ring sakartusarena rakwa ri wijil nrpati telas inastwaken prabhu
An garbbheswaranatha ring kahuripan wihaga nira namanusadbhuta
Lindung bhumi ketug hudan awu gereh kilat awiletan ing nabhastala
Guntunr tang himawan ri kampud anana ng kujana kuhaka mati tanpagap.


5. Nahan hingan iran bathara girinatha sakala matemah prabhutama
Na lwir sadeg irekanang sa yawabhumi talu tumungkul adara
Wipra ksatriya waisya sudra caturasrama sama nipuneng samahita
Hentyang durjana mariabuddhi kala kewala matakut i wirya sang prabhu.


[Pupuh 2]

1. Ndan sang srirajapatni prakasita sira matamaha sri narendra
Sang lwir pawak bhatari parama bhagavati chatra ning rat wisesa
Utsaheng yoga buddhasmarana gineng iran siwari wrdhamundi
Ring saka drstisaptaruna kalaha niran mokta mungsir kabuddhan.


2. Riantuk srirajapatni jinapada kawekas duhkitang rat byamoha
Ri adeg natha munggwing majapahit tumului tustha mengong kabhaktin
Rena sri natha sang sri tribhuwana wijayottunggadewi gumanti
Mungguing rajyarikang jiwanapura sira tamwangmwangi sri narendra.
[Pupuh 3]

1. Tekwan bhakti siran makebu ri sira sri rajapatnesvari
Satyanut brata paksa sogata masangaskara dagan sang pejah
Tansah srikrtawardhaneswara pita de sri narendradipa
Se dampati apageh sireng sugatamargangde suka ning jagad.

2. Ndan sribhupati sang pita nrpati munggwing singhasari apageh
Saksat hyang wara ratnasambhawa siran manggeh parartheng jagat
Dhirotsaha sire kawrdddhya nikanang rat satyabhaktye haji
Lagi anggegwani karyya (ning) sahana kadhyaksatidakseng naya.


[Pupuh 4]

1. Muwah ibu haji sang narendranuja de hajing jiwana
Prakasita haji rajadewi maharajasanindita
Sirata siniwi ring dahanopameng (ru)pa ring sadguna
Samasa(ma) kalawan hajing jiwana lwir sudewi apalih.


2. Priya haji sang munggw i wengker bangun hyang upendra nurun
Nrpati wijayarajasanopameng paramajnottama
Samasama kalawan nrpe singghasari ekapaksapageh
Sira widhikan i thani yawat sabhumi jawa.


[Pupuh 5]

1. Wwanten tari haji ri wilwatikta rajni
Sang munggw ing lasem anuraga ring karahaywan
Putri sri narapati ring daha prakasa
Sang sri rajasaduhitendudewi anindya.


2. Ndan sri warddhanaduhiteswari pamungsu
Rajni mungw ing pajang anopameng raras rum
Putri sri nrpati ri jiwana prakasa
An saksat anuja tekap nirang narendra.


[Pupuh 6]


1. Penak sri naranatha kapwa ta huwus labdhabhiseka prabhu
Sang natheng matahun priya nrpati sang rajyeng lasem susrama
Sang sri rajasawarddhana prakasiteng rupadhiwijneng naya
Tan pendah smarapinggala patemu sang nathenalem ing jagat.


2. Sang natheng paguhan priya nrpati sang rajni pratiste pajang
Khyati sri nrpa singhawarddhana surupanwam susilapageh
Asri awarnna sanatkumara saha dewida papanggih nira
Bhakti jong haji masih awwang anak angde tusta ning nagara.


3. Tekwan wrddhi awekendra sang umunggw ing wirabhumi angdiri
Sang sri nagarawarddhanai pratita rajnikanyakanopama
Ndan ranten haji ratw ing mataram lwir hyang kumaranurun
Sang sri wikramawarddhaneswara paningkah sri narendhradhipa.


4. Wungsu sri nrpati pajang siniwi munggw ing pawwanawwan puri
Rajni sri surawarddhani nwam ira wala lwir hajeng ing tulis
Sakweh sri yawaraja sapada madudwan nagaratunggalan
Ekasthana ri wilwatikta mangisapwi sang narendradhipa.


[Pupuh 7]


1. Warnnan sri naranatha kastawan ira n dinakarasama digjaya prabhu
Bhrasta ng satru bangun tamisra sahane bhuwana rinawasan nareswara
Tustang sajjna pangkajamam ikanang kujana kumuda satya satwika
Sthiti ang grama sabhumi awah dhana bangun jala hinaturakenya sakrama.


2. Lwir sang hyang satamanyu manghudani rat haji tumulaki duhka ning praja
Lwir hyang pitrpati kadandan ing anaryya baruna ri katemwan ing dhana
Lwir hyang bayu sirantameng sakalaloka makasarana duta nityasa
Lwir prtiwi ri karaksan ing pura katonan ira kadi bhatara candrama.


3. Ring warnnakrti kamadewa sakalanurun umulati ramya ing puri
Sakweh sang paraputerekadika wadhu haji kadi pawibhajyan ing ratih
Ndan sang sri parameswari swaduhita nrpati wijayarajasottama
Mukyawarnna susumnadewi anupameng hayu tuhu sawawe nareswara.


4. Takwan wrddhi siran pakanak i sireng nrpati kusumawarddhaniswari
Rajni rajakumarii anindya siniwing pura ring kabalan utameng raras
Sang sri wikramawarddhanendra saniruktya nira pangucap ing sanagara
Saksat dewata dewati sira n atemwa helem anukani twas ing jagat.


[Pupuh 8]


1. Warnnan tingkah ikang paradbhuta kutanya batabang umider mmakandel aruhur
Kulwan dik purawaktra mangharepaken lebuh ageng itengah wai edran adalem
Bhrahmasthana matunggalan pathani buddhi jajar inapi kapwa sok cara cara
Ngka tonggwan paratanda tanpegat aganti kumemiti karaksan ing purasabha.


2. Lor ttang gopura sobhitabhinawa konten ika wesi rinupakaparimita
Wetan sanding ikarjja panggung aruhur patiga nika binajralepa maputih
Kannah lor kkidul ipeken raket ikang yasa wekas ing apanjang adbhuta dahat
Angken caitra pahoman ing balasamuha kidul ika catuspathahyang ahalep.


3. Alwagimbar ikang wanguntur icatturddhisi watangan ika witana ri tengah
Lor ttang wesma panangkilan parabhujangga kimuta paramantri alenggih apupul
Wetang nggwan para siwa boddha mawiwada mucap aji sahopakara weki sok
Prayascitta ri kala ning grahana phalguna makaphala haywa ning sabhuwana.


4. Kannah wetang ikang pahoman ajajar ttigatiga ri tengah kasaiwan aruhur
Nggwan sang wipra kidul padottamasusun barat inatar ikabatur patawuran
Nggwan sang sogata lor susun tiga tikang wangunan ipucak arjja mokirukiran
Kapwanjrah racananya puspa pinaran nrpati satata yan hinoma mapupul.


5. Ngkaneng jro kidul ing wanguntur ahelet palawangan ikana pasewan atata
Wesmarjjjajajar anghapit hawan angulwan i tengah ika tanjung angjrah asekar
Ndah kulwan mahelet muwah kidul ipanggung ika bala maneka medran itepi
Arddhalwa ri tengah natar nikana mandapa pasatan asangkya lot mawurahan.


6. Ri jronyeki muwah pasewan ikidul dudug angusi wijil kapingrwa ri dalem
Tingkahnyeki tinumpatumpa mahelet palwangan ikanang sapanta tinika
Kapwang wesma subaddha watwan ika len saka balabag usuknya tanpa cacadan
Sek de ning bala haji anangkil agilir makemitabu mapeksa wara matutur.


[Pupuh 9]


1. Nahan lwirnyang manangkil pangalasan ingaran kwehnya tanpapramana
Tanpalwir nyu gading janggala kadiri sedah panglarang rajadewi
Wai sangka wwang panewwan krtapura sinelir mwang jayeng prang jayagong
Angreyok kayuapu wwang jaladhi masuruhan samajadhi prakirnna.


2. Nahan tadhinya munggwing watangan alunalun tanpegat lot manganti
Tanda mwang gusti wadwa haji muwah ikang ammwang tuhan ring yawabap
Mukyang munggwing wijil pingkalih adhikabhayangkari apintapupul sok
Lor ning dware dalem nggwanya kidul ika paraksatriya mwang hujangga.


3. Ngkaneng bayabya ri pascima mider umareng mrtyudesa yasakweh
Sarsok de sang sumantri amawa pinituha ring wirabhrtyan panangkil
Anyat kannah kidul pantaran ika lawangan mandapa mwang grhakweh
Sarsok de bhrtya sang sri nrpati ri paguhan nityakalan pasewa.


4. Ngkana jro ning wijil pingkalih areja natarnya ratalwatisobha
Sok wisma mwang witanabhinawa mapupulan sang manangkil mareng jro
Wetan tekang grhanopama wangunan ikasri aruhur sopacara
Nggwan sri nathan paweh sewa ring umarek umunggwing witanaprameya.


[Pupuh 10]


1. Warnnan warnna ni sang manangkil irikang witana satata
Mantri wrddha pararyya len para pasangguhan sakaparek
Mwang sang panca ri wilwatikta mapageh demung kanuruhan
Tansah rangga tumenggung uttama ni sang marek woki penuh.
2. Kwehning wesa puri kamantryan ing amatya ring sanagara
Don ing bhasa parapatih parademung sakala n apupul
Anghing sang juru ning watek pangalasan mahingan apageh
Panca kweh nira mantri anindita rumaksa karyya ri dalem.


3. Ndan sang ksatriya len bhujangga rsi wipra yapwan umarek
Ngkane heb ning asoka munggwi hiring ing witana mangadeg
Dharmadhyaksa kalih lawan sang upapatti saptadulur
Sang tuhwaryya lekas niran pangaran aryya yukti satirun.


[Pupuh 11]


1. Na lwir sang marek ing witana pinake dalem inapi rinangga sobhita
Ring jro purwwa sake wijil pisan adoh piningit ikang umanjinge dalem
Ndan sang sri nrpati singhawarddhana kidul saha yugala saputra putrika
Lor sang sri krtawarddhaneswara bangun surapada tiga tang purapupul.


2. Sakweh ning grha nora tanpasaka mokir ukiran apened winarnnana
Mwang tekang batur asmawistaka mirah winetu wetu pinik rinupaka
Njrah tekang wijil ing kulala pinakottama ni hatep ikang grhadhika
Tanjung kesara campakadi nikanang kusuma caracara njrah ing natar.


[Pupuh 12]


1. Warnnan tingkah ikang pikandel atata tut kanta ning nagara
Wetan sang dwija saiwa mukya sira dang hyang brahmarajadhika
Ngkaneng daksina boddha mukya ng anawung sang kaka rengkannadi
Kulwan ksatriya mantri punggawa sagotra sri narendradhipa.


2. Weta(n) den mahelet lebuh pura narendreng wengker atyadbhuta
Saksat indra lawan saci nrpati lawan sang narendreng daha
Sang natheng matahun narendra ri lasem munggwing dalem tan kasah
Kannah daksina tan madoh kamegetan sang natha sobhahalep.


3. Ngkaneng uttara lor saking peken agong kuwwahalep sobhita
Sang saksat ari de nareswara ri wengker sang makuww apageh
Satyasih ri narendra dhira nipuneng nityapatih ring daha
Khyating rat mangaran bhatara narapati angde halep ning praja.


4. Wetan lor kuwu sang gajahmada patih ring tiktawilwadhita
Mantri wira wicaksaneng naya matenggwan satya bhaktya prabhu
Wagmi wak apadu sarjjawopasama dhirotsahatan lalana
Rajadhyaksa rumaksa ri sthiti narendran cakrawartting jagat.


5. Nda ngkane kidul ing puri kuwu kadharmadhyaksan ardha halep
Wetan rakwa kasaiwan utama kabodhan kulwan asri atata
Tan warnnan kuwu sang sumantri adhika len sang paraksatriya
Dening kweh nira bheda ri sakuwu kuwwang de halep ning pura.


6. Lwir ccandraruna tekanang pura ri tikta sriphalanopama
Tejanggeh nikanang kara sakuwukuww akweh madudwan halep
Lwir ttaragraha tekanang nagara sesa nneka mukya ng daha
Mwang nusantara sarwwa mandalika restrangasrayakweh marek.


[Pupuh 13]


1. Lwir ning nusa pranusa pramuka sakahawat ksoni ri malayu
Ning jambi mwang palembang karitang i teba len dharmasraya tumut
Kandis kahwas manangkabwa ri siyak i rokan kampar mwang i pane
Kampe harwathawe mandahiling i tumihang parlak muang i barat.


2. I lwas lawan samudra mwang i lamuri batan lampung mwang i barus
Yakadhinyang watek bhumi malayu satanan kapwamateh anut
Len tekang nusa tanjungnagara ri kapuhas lawan ri katingan
Sampit mwang kutalingga mwang i kuta waringin sambas mwang i lawai.


[Pupuh 14]


1. Kadangdangan i landa len ei samedang tirem tan kasah
Ri sedu baruneng ri kalka saludung ri solot pasir
Baritw i sawaku muwah ri tabalung ri tanjung kute
Lawan ri malano makapramuka ta(ng) ri tanjungpuri.


2. Ikang sakahawan pahang pramuka tang hujungmedhini
Ri lengkasuka len ri saimwang i kalantan i trenggano
Nasor pakamuwar dungun ri tumasik ri sanghyang hujung
Kelang keda jere ri kanjapiniran sanusapupul.


3. Sawetan ikanang tanah jawa muwah ya warnnanen
Ri balli makamukya tang badahulu mwang i lwagajah
Gurun makamuka sukun ri taliwang ri dompo sapi
Ri sanghyang api bhima seran i hutan kadalyapupul.


4. Muwah tang i gurun sanusa mangaran ri lombok mirah
Lawan tikang i saksakadi nikalun kahajyan kabeh
Muwah tanah i bantayan pramuka bantayan len luwuk
Tekeng udamakatrayadhi nikanang sanusapupul.


5. Ikang sakasanusanusa makasar butun banggawi
Kunir ggaliyao mwang i salaya sumba solot muar
Muwah tikang i wandan ambwan athawa maloko wwanin
Ri seran i timur makadi ning angeka nusatutur.


[Pupuh 15]


1. Nahan lwir ning desantara kacaya de sri narapati
Tuhun tang syangkayodhyapura kimutang dharmanagari
Marutma mwang ring rajapura nguniweh singhanagari
Ri campa kambojanyati yawana miteka satata.


2. Kunang tekang bhumi madhura tanani lwir para puri
Ri denyan tunggal mwang yawadharani rakwekana dangu
Samudrananggung bhumi keta sakakalanya karengo
Tewekny dadyapantara sasiki tatwanya adoh.


3. Huwus rabdha ng dwipantara sumiwi ri sri narapati
Padasthity awwat pahudhama wijil angken pratimasa
Sake kotsahan sang prabhu ri sakahaywanya n iniwo
Bhujangga mwang mantrinutus umahalotpatti satata.
[Pupuh 16]


1. Krama nika sang bhujangga n umareng digantara dangu
Hinilahilan awakaryya jagadona tanawang alaha
Wenang ika yan pakon nrpati sing parana ta kunang
Magehakenang siwagama phalanya tanpanasara.


2. Kunang ika sang bhujangga sugatabrateki karengo
Apituwin ajna hajyatana sing saparana nika
Hinilahila sakulwan ikanang tanah jawa kabeh
Taya ring usana soddha mara rakwa sambhawa tunut.


3. Tuhan ikanang digantara sawetan ing yawadhara
I gurun i bali mukya kawenang parana nika
Samaya nirang mahamuni bharada rakwa ta mapageh
Lawan ika sang munindra kuturan prakasa kareno.


4. Karana ni sang bhujangga tinitah ri lakwa rasika
Ikang inutus mangulwan angawetan akrama huwus
Saji saji ring lumakwaken i sajna sang narapati
Sawiku sada yan angujar aweh resep ing umulat.


5. Irika tang anyabhumi sakahemban ing yawapuri
Amatehi sajna sang nrpati kapwa satya ring ulah
Pituwi sing ajna langghana dinon wisirnna sahana
Tekap ikanang watek jaladhimantri aneka suyasa.


[Pupuh 17]


1. Sampun rabdha pageh ny adeg nrpati ri yawadharani jayeng digantara
Ngkana sriphalatiktanagara siran siniwi mulahaken jagaddhita
Kirnnekang yasa kirti dharmma ginawe niran n anukani buddhi ning para
Mantri wipra bhujangga sang sama wineh wibhawa tumut akirti ring jagat.


2. Gong ning wiryya wibhuti kagraha tekap nrpati tuhutuhuttama prabhu
Lila nora kasangsayan ira n anamtami suka sakaharsa ning manah
Kanya sing rahajong ri janggala lawan ri kadiri pinilih sasambhawa
Astam tan kahanang sakeng parapurasing areja winawe dalem puri.


3. Salwa ning yawabhumi tulya nagari sasiki ri pangadeg naradhipa
Mewwiwu ng jana desa tulya kuwu ning bala mangideri kanta ning puri
Salwir ning paranusa tulya nika thaniwisaya pinahasukenaris
Lwir ndyana tikang wanadri sahananya jinajah ira tanpanangsaya.


4. Baryyan masa ri sampun ing sisirakala sira mahasahas macangkrama
Wwanten thanyangaran ri sima kidul i jalagiri mangawetan ing pura
Ramyapan papunagyan ing jagat i kala ning sawung ika mogha tanpegat
Mwang wewe pikatan ri candi lima lot paraparan ira tusta lalana.


5. Yan tan mangka mareng phalah marek i jong hyang acalapati bhakti sadara
Pantes yan panulus dateng ri balitas mwang i jimur i salahrit alengong
Mukya ng polaman ing dahe kuwu ri lingga mara bangun ika lanenusi
Yan ring janggala lot sabha nrpati ring surabhaya manulus mare buwun.


6. Ring sakaksatisuryya sang prabhu mahas ri pajang iniring ing sanagara
Ring sakangganaryyama sira mare lasem shawan i tira ning pasir
Ri dwaradripanendu panglengeng ireng jaladhi kidul atut wanalaris
Ngkaneg lodaya len teto ri sidemen jinajah ira langonya yenitung.


7. Ndan ring saka sasangkanagarai bhadrapadamasa ri tambwang ing wulan
Sang sri raja sanagaran mahassahas ri lumajang angitung sakendriyan
Sakweh sri yawaraja sapriya muwah tumuti haji sabhrtya wahana
Mantri tanda sa wilwatikta nguniweh wiku haji kawiraja mangdulur.


8. Ngkan teking maparab prapanca tumut anglaeng angiringi jeng nareswara
Tan len sang kawi putra sang kawi samenaka dinulur ananmateng mango
Dhramadhyaksa kasogatan sira tekap narapati sumilih ri sang yayah
Sakweh sang wiku boddha mangjuru padangatuturaken ulah nireng dangu.


9. Ndan tingkah rakawi n marek ri haji duk rarai atutur asewa tan salah
Pinrihnye hati rakwa milwa sapara narapati n amalar kasanmata
Nghing tapwan wruh apetlango pisan ingun tetesa maminta gita ring karas
Na hetunya kawarnna desa sakamarggangaran ika irinci tut hawan.


10. Tambe ning kahawan winarnna ri japan kuti kuti hana candi sak rebah
Wetan tang tebu pandawadri daluwang babala muwah i kanci tan madoh
Len tekang kuti ratnapangkaja muwah kuti haji kuti pangkajadulur
Panjrak mandala len ri pongging i jingan kuwu hanar i samipa ning hawan.


11. Prapteng dharmma ring pancasara tumuluy dateng i kapulungan sira megil
Ndan lampah rakawi n lumaryamegil ing waru ri hering i tirtha tan madoh
Angganggehnya tekap bhatara kuti ring suraya pageh mara cinarocaken
Nghing rakwan kaselang turung mulih amogha matutur atisambhameng mango.


[Pupuh 18]


1. Ryyangkat sri natha sangkeng kapulungan ikanang rajabhrtyangiringsok
Salwa ning raja marggaparimita hibekan sya danomwat matambak
Wwang ning wwang peka ning peka teka saha padati harep mwang ri wuntat
Dudwang wadwadarat she girimisen amedep mwang gajaswadi kirnna.


2. Nistyayasangkya tang syandana mapawilangen dene cihnanya bheda
Tekwan lampah nikapanta tulis ika dudu ring samantri samantri
Rakryan sang mantrimukyapatih i majapahit sang pranaleng kadatwan
Pinten mawan sata syandana pulupuluhan teki cihnanya neke.


3. Sang sri natheng pajang kweh ni ratha nira padacihna ning diwasasri
Ndan sri natheng lasem sok ratha matulis nandaka sweta sobha
Sang sri natheng dahacihna sadahakusuma syandanabhra tulis mas
Mukyang sang sri jiwanendrasakata samasamacihna lobhang lewih sok.


4. Ndan sang sri tiktawilwa prabhu sakata nirasangkya cihnanya wilwa
Gringsing lebhong lewih laka pada tinulis ing mas kajangnyan rinengga
Salwir ning punggawamwat bini haji nguniweh iswari sri sudewi
Sakweh ning pekabharyya sakata nika sinang pang harep ning sapanta.


5. Munggwing wuntat ratha sri nrpati rinacana swarnna ratna pradipta
Anyat lwirnyatawing jampana sagala mawalwahulap songnya lumra
Kirnneng wadwangiring janggala kadiri sedah panglarang sok marampek
Astam tekang bhayangkari amawamawa dudung bhrtya munggwing gajaswa.


6. Ndah prapteng pancuran mungkur atiki lari ning syandan enjing mararyyan
Lampah ning kawi animpang sumeper i sawungan manglawad wandhuwarggha
Lingsir ning suryya angkat marengi ri haliwat sri narendran lumampah
Tut marggamurwwa sighran dateng i watu kiken ring matanjung mararyyan.


7. Desasimpar kkabodhan kaparek i tepi ning margga kaywanya poryyang
Pratyekanya galanggang muwah ikang I badung tan madoh mwang barungbung
Tankaryyanger mmanik towi kawisaya ri yanatraya nggehnya menget
Sang dharmadhyaksa sighran sinegehan ika ring bhojanapana tusta.


8. Sampun prapta kulur mwang batang i gangan asem teki lampah narendra
Tistis hyang suryya pinten ghatita pitu sirem kamukan sanghub awra
Akandhaware tengahning harabara dinunung sri narendra kamantyan
Praptang wyapara sampun panadah ira madum sthana teking wwang akweh.


[Pupuh 19]


1. Enjing ryy angkat irang narendra dateng anghinep i bhaya lango tigang kulem
Sah sangkeri katang kedu dawa rame janapada kahalintangan huwus
Ring lampes ri times muwah kuti ri pogara kahenu lebuh ni kaget
Mwang ring mandala hambulu traya teka dadap adulur ikang rathalaris.


2. Wwanten dharma kasogatan prakasite madakaripura kastaweng lango
Simanugraha bhupati sang apatih gajamada racananya nutama
Yekanung dinunung nareswara pasanggrahan ira pinened rinupaka
Andondok mahawan rikang trasungai andyusi capahan atirthasewana.


[Pupuh 20]


1. Prapteng desa kasogatan sahana mawwat bhakta pane haji
Pratyakanya gapuk padewisisa yeng isanabajra pageh
Ganten poh capahan kalampitan ing lumbang len kuran we petang
Mwwang pancarprasamangsa ning kuti mungguh kapwa tasrang mamarek.


2. Milwang desa ri tunggilis pabayeman rowangnya nekapupul
Rehnyangse kuti ratnapangkaja hane carccan kabhuktyapateh
Nahan ta pabalas kasogatan anangsanggehnya kuwwapageh
Bhuktinyanpinakaryya kawwalu huwus tingkahnya nguni dangu.


[Pupuh 21]


1. Byatitenjing mangkat caritan ikanang desa kahawan
Ri lopandak ranwakuning i balerah baru bare
Dawohan lawan kabayeman i telpak ri baremi
Sapang kapraptan mwang kasaduran anujwing pawijungan.


2. Jurang bobo runting mwang i pasawahan teki kahenu
Muwah prapteng jaladhipa talapika mwang ri padali
Ring aranon lawan pangalan i payaman len tepasana
Tekeng rembang prapte kamirahan i pinggir ning udadhi.


[Pupuh 22]


1. I dampar i patunjungan nrpati lalana mahawan i tira ning pasir
Amurwwa henu tut heni ratarata nika magenetimbah ing ratha
Araryyan i samipa ning talaga she sarasija tarate padasekar
Jenek mihat i posik ing makara ring wwayahening i dalemnya waspada.


2. Ndatan wicaritan kalangwan ikanang ranu masurawayan lawan tasik
Riyangkat ira san datang ri wedi ri guntur asenet i samipa ning hawan
Kasogatan i bajrakangsa ri taladhwaja telas apageh cinarocaken
Dulurnya ri patunjungan kaselang i bala turung umulih mareng kuti.


3. Yateka hinalintangan muwah amurwwa matut alas i tira ning pasir
Araryyan irikang palumbwan aburu ksana lumaris i lingsir ing rawi
Bhawisya hinalintang ing lwahi rabut lawang anuju surud ningampuhan
Lurah ri balater linakwan ira lalana mamegil i tira ning pasir.


4. Ring enjing ahawan kunir basini saksana dateng i sadeng siramegil
Pirang wengi kuneng lawas nirajenok mamenameng i sarampwan anglengor
Ri sah niri wawang teke kuta bacok narapati nawilasa ring pasir
Jenek lumihat ing karang kinasut ing ryyak asirasirat anghirip jawuh.


5. Tuhun rakawi tan mare kuta bacok dumadak anuti simpang ing hawan
Anguttara sake sadeng mahawan ing balung anuju ri tumbu len habet
Mwah ri galagah ri tanpahing anganty amegil i renes apty anangkila
Amogha kapapag narendra mahawan jayakrta ri wanagriya laris.


[Pupuh 23]


1. Ri dhoni bentong paruhan lawan bacek
Pakis haji mwang padangan secang
Ri jatigumlar kkhahawan silabhango
Anguttareng dewa rame take dukun.


2. Muwah lumampah dateng ing pakambangan
Rika megil sang prabhu saksananlaku
Dateng ta ngsil wwitara ing lurah daya
Linakwan aglis dateng ing jurang dalem.


3. Ikang hawan dug mangalor saking tasik
Ri sandengandeng nika durgga marupok
Lumud jawuh sangka nikan padaleyo
Aneka tang syandana sak silih pagut.


[Pupuh 24]


1. Tuhun maglis dug ring palayangan awarnnalayang adoh
Ri bangkong kongang tang warana mamegil sigra lumaris
Padamrih prapta ring sarana tikanang wwang masarana
Waneh sighra prapteng surabhasa rabad ning wwang angiring.


2. Sirep ning ngwai mandalangalang i tekanyong alang alang
Ri sandhyandegnyandel sapi nika waneh puh besur angel
Bhawisyang yananguttara turayan ang desa kahawan
Padatryangkat nyagyataki taki teka ri patukangan.


[Pupuh 25]


1. Tanngeh yan caritan pratingkah ikanang awabhrtya mantry adulur
Warnnan teki datang nire patukangan sang sri narendrapupul
Nggkaneng sagaratira kulwan ikanang talakrpal warata
Lor parnnahnya sakeng pakuwwan irikanggwan sri narendramegil.


2. Sakweh sang paramantry amancanagaromunggwing pakuwwan kabeh
Mwang sang dhyaksa pasangguhan rasika sang wangsadhirajomarek
Tansah sang hupapatty anindita dang acaryyottaranopama
Saiwapanji mapanji santara widagdheng agama wruh kawi.


[Pupuh 26]


1. Ndan mukyadhipating pakuwwan apageh sengngaryya suradhikara
Sakweh ning jajahan saka patukangan sampun datang tan masowe
Kapwasrang mahaturhatur pada sinangan wastra tuddhinya tusta
Tustan yang dani tusta ri nrpati santustan jenek ring pakuwwan.


2. Wwanten rupaka laryya laryyan anengah sangke hujung ning samudra
Wesmaneka kikis tinep natar ikalwapinda nusa n sakeng doh
Margganyeki linantaran leyep awarnnengguh katon de nikang ryyak
Kirtti sang aryya towi pasenahe praptye sang sri narendra.


[Pupuh 27]


1. Ngka sri natha maranglipur huyang i tiksna ning dinakara
Saksat dewata dewati n saha kasih niratikatikan
Wwang ring jro sawang apsari n wahu sakeng wihaya madulur
Mukta ng klesa hidep nikang mulat awahna tibra kawengan.


2. Tan tunggal tikanang wilasa ginawe narendrakasukan
Sing wastwasunga tustacitta ri kanang pradesa winangun
Baryyan karaketan sramasrama mawak janger ning umalat
Singgih dewa mangindarat juga siran lumanglang i jagat.


[Pupuh 28]


1. Pira teki lawas nira ri patukangan
Paramantri ri bali ri madura datang
Ri balumbung andelan ika karuhun
Sa awaksiti wetan umarek apupul.


2. Pada bhaktya ahatur pada masirasiran
Bawi mesa kebo sapi hayam asu sok
Saha wastra pinundut adulur asusun
Manah ing mulat adbhuta kadi tan i rat.


3. Saka tembay ing enjang atiki caritan
Naranatha siradadar i bala kabeh
Milu salwir ikang para kawi sinungan
Pada tusta tikang paramajana ngalam.


[Pupuh 29]


1. Ndan sang kawy aparab prapanca juga soka tanari siwuhan
De sang kawy upapatti sogata mapanji krtayasa pejah
Mitranggeh rasike kalangwan asahing dulur atakitaki
Lagy amulyani kirttipustaka tinumbas inapi tinengot.


2. Citangkwi rasika’n katemwa warasangatera mahasahas
Nyama wruh ri parana ing mahas akirtty atilara kakawin
Nguni’n matya jemah muwah sisip iking lara pinahalalu
Mati pwa dateng inghulun lewes aweh sekel anahasa.


3. Nahan karana ning wawang sah umareng keta milu rumuhun
Tal tunggal, halalang dawa ri pocaran kahawan i pungatan
Prapteng toya-rungun walanding anujw i tarapas amegil
Enjing laryy ahawan lemah bang irikang ksana dateng i keta.


[Pupuh 30]


1. Rintar sang sri narapati n-angulwan muwah teki warnnan
Sighra prapteng keta pilipilih panca ratri npanganti
Swecchamarnna ng jalanidhi n-amanggih muwah laryyalaryyan
Ndatan dady alupa ring anukane parapan ginong twas.


2. Kweh ning mantri kota padamarek ayyam ajna sang aryya
Wirapranadhi nika milu sa-shiwa-boddhopapatti
Mwang sakweh ning jajahan angiring sek datang tan binundang
Kapwawwat bhojana sahana tustan sinungan suwastra.


[Pupuh 31]


1. Ri sah nira sakeng keta meweh ikang awabhrtyangiring
Banu-hning ika kahawan weki datang ri sampora sok
Muwah ri daleman teke waharu ring sinor hop glisan
Gebang krpigelam teke kalayu rajakaryyeniwo.


2. Ikang kalayu dharmmasima sugatapratistapageh
Mahottama sujanma wandhu haji sang dhinarmmang dangu
Nimita ni pakaryya haji dharmmakaryyadhika
Prasiddha mamegat sigi kawekas i sudharmmenulah.


3. Ikang widhiwidhana sakrama telas genep sangkepan
Makady ang upabhoga bhojana halep nikanopama
Amatyagana samya sanggha sagiri datang ring sabha
Medangga padahatri mageligelan mahingan dina.


4. Narendra ri huwus ni karyya nira sastra ni twas ginong
Asing sakaparek pradesa pinaran dhanondok dateng
Pirang wengi lawas nirerika pararttha manggong suka
Surupa binihajy ulih nira wisesa kanyanulus.


5. Ri sah nira sakeng kalaw i kutugan kahenw alaria
Ri kebwan-ageng aglis enggal amegil ri kembang-rawi
Sudharmma sugatapratista racananya sobhahalep
Anugraha naresware sang apatih pu naladhika.


6. Haturnatur i sang patih lewu halep nikanindita
Byatita panadah narendra rikanang prabhatocapen
Umangkat ahawan ri halses i barurang ri patunjungan
Anunten i patentenan tarub i lesan asrw alaris.
[Pupuh 32]


1. Sighran dateng i pajarakan patang dina lawas narapati n-amegil
Ngkaneng harahara kidul ing sudharmma sugatasana makuwukuwu
Mantri wiku haji karuhun sang aryya sujanottama pareng umarek
Kapwangaturaken upabhoga bhojana wineh dhana pada kasukan.


2. Rintar narapati n-alaris wanasrama ri sagara keta ng usiren
Sengkan hawan ira mangidul pakalyang ri buluh kata kahaliwatan
Mwang mandala hikang i gede samantara ri sagara keta kadunung
Sobhabhinawa ri tengah ing wanadri racananya n-amulangunaken.


3. Nda tan pijer umarek i jong narendra rakawi n-jenek angapi lango
Langlang lalita lali laleda dulwi lala meneh akalis ing ulah
Tamtam tan atutur i tutur nika n-tut i tata ni sang atakitaki
Janjan jumalajah i jajar ni banjar ikanang yasa cinaracara.


4. Prapteng pathani ri tepi ning tepas ikatepung atetel atob
Secchamacamaca cacahanya n-angracana bhasa racana kakawin
Kweh ning yasa pada dinuman wilapa dadakan saha parab inamer
Pancaksara ri wekasan ing pralapa sinamarsamar awetu lango.


5. Bwat ranten atulis atulis katha patiga watw inasaban aruhur
Jrah nagakusuma kasumanya ring natar i tira nika pinarigi
Andung karawira kayumas manur caracaranya saha kayu puring
Mwang nyu gading akuning ahandep awwah i padunya n-amuhara lango.


6. Tanngeh yadi caritan ikang wanasrama langonya n-asemu siluman
Tingkah nika ri dalem heng mahogra tekap ing yasa pada hineduk
Mwang kweh parakaki nguniweh parondang atuhararay ahayu waged
Mokta ng mala kalusa mihat bangun wihikan ing siwapada sakala.


[Pupuh 33]


1. Nrpati mahas ring asrama wawang sinegehsegehan
Tekap ira sang maharsi mapalinggih asabda resep
Asung upabhoga salwir I bhinukti nire patapan
Nrpati males yathakrama ring arttha lewes kasukan.


2. Pangucapucap niran gumunita rasa ning kawikun
Pada mawarah ri resi ni manah nira tan tinengot
Wekasan acangkramalengeng asing kalangwan pinaran
Muhara ri tusta sang tapa tapi n-lumihat kawengan.


3. Ri huwus iranglengong majar i seng sutapan muliha
Ri wijil iralaris helahela lumihat kawekas
Tapitapi sing raranwam ahajong pada karyy angarang
Smara manurun mabancana sireki hidepnya n-akung.


[Pupuh 34]


1. Ryy antuk narendra kari sukseka ng asramoruk
Pringnyakusangeh abalut ri matalupa ken
Anggong tangis sereh ikayam alas nikajrit
Angluh tus ing tal angaleh syung ikanpasambat.


2. Asret lari nrepati n-aglis apan tumampa
Kweh ning yasareja kamargga telas kalawan
Sighrandatang sira ring aryya saratry anganti
Enjing manguttara bhawisya datang ri gending.


3. Sang mantry amancanagari karuhun sang aryya
Singhadhikara nguniweh para saiwa boddha
Kapwahatur ttadah anindita sopacara
Mas wastra nama pamales nrpati n-suka twas.


4. Arddhalawas nrpati tansah anganti masa
Solah nireng sakuwukuww atika ng linolyan
Ryy angkat niranhawan i lohgaway ing sumanding
Borang bangor baremi tut henu bany angulwan.
[Pupuh 35]


1. Tuhun i dateng nire pasuruhan menimpang angidul ri kapanangan
Anuluy atut damargga madulur tikang ratha dateng ring andoh wawang
Muwah i kedung peluk lawan i hambal antya nikang pradesanitung
Jhatiti ri singhasari-pura rajadharmma dinunung narendramegil.


2. Kunang ika sang prapanca kari kulwan ing pasuruhan pijer lalana
Kuti mangaran rin darbaru ri bhuh pradesa nikanang pradesa hujung
Yata pinaran tinakwanaken angsa punpunan ika ri sang sthapaka
Likita tinonaken rasika suprasasti winacamangun waspada.


3. Ikang i lepit yathaswa salebak wukirnya wisayangsa sang hyang kuti
Satengah i markaman sawah i balunghura sawah muwah ring hujung
Rasa nikang prasasti magawe hyun ing kawi madoha sangkeng pura
Ri taya nikang purakrta teher daridra musira ng kutin darbaru.


4. Karana ning asru mangkat huwus nira mpu masegeh bhawisyalaris
Maluy i kasekawan dateng i singhasari matutur manangkil marek
Nrpati huwus mamuspa ri dalem sudharmma sakatusta ning twas ginong
Hanan i kedung biru ri kasurangganan mwang i bureng langonyenitung.


[Pupuh 36]


1. Krama subhakala sah nira ri singhasari mangidul mare kagenengan
Humaturaken kabhaktin i bhatara dharmma sawatekwatek nira tumut
Dhana paribhoga bhojana dulur ni puspa nira sopacara mahelep
Saha wasanawawan watang apangruhun pada mangarjjita ng wwang umulat.


2. Ri huwus i ranpangarccana mijil ri heng pinupul ing balakrama marek
Para wiku saiwa sogata sang aryya naligih inaring nireki tan adoh
Awicari tan sedeng ni panadah narendra tumekahi sesta ri hati
Bala haji sing sasambhawa wineh suwastra magawe resep ning umulat.

[Pupuh 37]


1. Warnnan pratingkah ikanang sudharmma racananya tanpasiringan
Dwaratisobhita samekale yawa ruhur nikaparamita
Ri jro natar nika tinumpatumpa tinatang yasarja ri tepi
Sok sarwwapuspa bakularjja nahi kusumady warnna siluman.


2. Prasada munggw i tengah asmu kadbhuta halep nikahyang aruhur
Lwir meruparwwata siwapratista siwawimba munggu ri dalem
Sotan bhatara girinathaputra pinekesti dewa sakala
Anggeh nirantuhatuhanarendra kinabhaktyan ing sabhuwana.


3. Wwanten keteka kidul ing sudharmma ri dalem pratista katilar
Nang bapra gopura paduruhur kkasugatan batang nika dangu
Ri jronya dangka turunan baturnya kari purwwa kulwan anana
Nghing purnna sanggar ika len pamujan atitah batabang aruhur.


4. Nang lor batur ni turunanya sesani lemahnya sampun arata
Jrah nagapuspa tanemanya len tangi natarnya masmy asalaga
Heng ning gupunten ikanang pabhaktan aruhur lemahnya katilar
Alwa natarnya dukten henunya sukuten hibak lumulumut.


5. Lwir stry agring angranuhi ragi molem ikanang cawinten awenes
Morawra camara nika kusut mapusek oli lot kapawanan
Nyu danta lagi luluren tapas nika pucangnya tan kram asamun
Moghalume sah i tapihnya tang sara gading taharyy akusikan.


6. Angras twas ing mihati reh nikan taya makosa dhanya kawenang
Nghing sri hayam wuruk inanti hetwa ni tuwuhnya jiwana muwah
Apan siramupusi kottaman tama ring uttamanukani rat
Masih ring atpada lanawelas ing manemu duhka dewa salaka.


7. Warnnan muwah lari nareswarenjing umareng suddharmma ri kidal
Sampun manamya ri bhatara lingsir anuluy dateng ri jajaghu
Sampun muwah marek i sang hyang arcca jinawimba sonten amegil
Enjing maluy musir i singhasari tan aleh mararyyan i bureng.


[Pupuh 38]


1. Ramya nika(ng) bureng talaga mumbul ahening abiru
Candi sila minakala ri madhya nika rinacana
Sok yasa munggwi pinggir ika len kusuma caracara
Lot paran ing macangkrama lanangjeneki ring umara.


2. Tan wuwusen lango nika tuhun narapati caritan
Tistis ing arkka mangkat ahawan tegategal aruhur
Ramya dukut nikatetel atandes akiris ahijo
Lwanya sasagaranak angalun jurang ika dinelo.


3. Sri-naranatha lalana yaya ratha nira malaris
Prapti ri singhasari tumame wegilan ira huwus
Ndan rakawi ywa mampir sirang sugatamuniwara
Sthapaka ring sudharmma tuwi gotrasawala dunungen.


4. Wrddha halintang i sasi sahasra tuwuh ira huwus
Satya susila satkula kadang haji suyasa
Purnna tameng kriya mara tan angkadhara panagara
Kyatiri mopungku huttama kasatpadan ira satirum.


5. Sighra katanggama ywa si walat nira wawang asegeh
Du, laki, bhagya kawi sang amrih amareki haji
Sang wenang asrayan masiha ring kadang amelas arep
Masku kading pangipyan aparan ta pasegeha temun.


6. Ndon rakawi n’parahyun atana krama ni tuhatuha
Sri naranatha sang pada dhinarmma satata pinarak
Mukya bhatara ring kegenengan karuhuna wuwusen
Purwwakatha niran giripatiswarasuta caritan.


[Pupuh 39]


1. Tuhun paduka mpungkwi mungguh sirojar
Udu diwya, takwan rakawy angene twas
Mahotsaha singgih kawi wreddhabuddhi
Purih ning kasastrajnan angde stuting rat.


2. Nda sangtabya teki nghulun majarosen
Masucya way ing saptatirtthe awacitta
Namas te girindraya sambah ri sang hyang
Nda tan dadya kotpata teki mpasabda.


3. Ksamatah manah sang kawindran rumengo
Ikang wwang rengo sugyan akweha mithya
Ndan anggegwane jana sang wrddha teka
Pilih nyuna sugyadhika tan calana.


[Pupuh 40]


1. Nguni sakabdhidesendu hana sira mahanatha yuddhaikawira
Saksat dewatmakayonija tanaya tekap sri-girindra prakasa
Kapwares bhakti sakweh parajana sumiwi jong niratwang tumungkul
Sri-ranggah rajasa kyati ngaran ira jayeng satru suratidaksa.


2. Desagong wetan ing parbwata kawi penuh ing sarrrabhogatiramya
Kuww anggehnyan kamantryan mangaran i kutarajenadeh wwang nikabap
Yeki nggwan sri girindratmaja n-umulahaken dharma manggong kasuran
Tusta ning sadhu nasta ning ahita ya ginong sthitya ning rat subhakti.


3. Ri sakabdhikrtasangkara sira tumeka sri narendreng kadinten
Sang wiranindita sri-krtajaya nipuneng sastra tatwopadesa
Sighralah gong bhayamrih malajeng anusup pajaran parswa sunya
Sakweh ning bhrtya mukyang parapajurit asing kari ring rajya sirnna.


4. Ryy alah sang sri-narendreng kadiri girigirin tang sabhumi jawares
Praptanembah pada wwat sahanahana wijil ning swadesanpasewa
Tunggal tang janggala mwang kadiri samasamangekanathatisakta
Ngkan tembe ning dapur mwang kuwu juru tumameng samya mangde sukeng rat.


5. Nangkin wrddhy amweh tang prabhawa wibhawa ring sri-girindratmasunu
Enak tandel nikang yawadharani sumiwi jong niran chatra ning rat
Ri sakasyabdhirudra krama kalahan iran mantuk ing swarggaloka
Kyating rat sang dhinarmma dwata ri kagenengan saiwa-bodheng usana.
[Pupuh 41]


1. Bhatara sang anusanatha weka de bhatara sumilih wisesa siniwi
Lawas nira n-amukti ring rat apageh tikang sa yawabhumi bhakti matutur
Sakabda tilakadri-sambhu kalahan bhatara mulih ing girindrabhawana
Sireki winangun pradipa siwabimba sobhita rikang sudharmm ri kidal.


2. Bhatara wisnuwarddhana kateka putra nira sang gumanti siniwi
Bhatara narasingha rowang ira tulya madhawa sahagrajamagehi rat
Siranghilangaken duratmaka manama linggapati mati sirnna sahana
Ares sahana ning parangmuka ri jong nireki tuhu dewamurtti sakala.


3. I saka rasaparwwatenduma bhatara wisnu ngabhiseka sang suta siwin
Samasta parasamya ring kadiri janggalomarek amuspa ring purasabha
Narendra krtanagarekang abhisekanama ri siran huwus prakasita
Pradesa kutaraja mangkin atisobhitangaran i singhasarinagara.


4. Sakabda kana wawaniksiti bhatara wisnu mulih ing suralaya pejah
Dhinarmma ta sire waleri siwabimba len sugatawimba mungw i jagahu
Samantara muwah bhatara narasinghamurti sira mantuk ing surapada
Hanar sira dhinarmma de haji ri wengker uttama-siwarcca munggwi kumitir.


5. Kathakena muwah narendra krtanagaranghilangaken katungka kujana
Manama cayaraja sirnna rikana sakabda bhujagosasiksaya pejah
Nagasyabhawa saka sang prabhu kumon dunoma rikanang tanah ri malayu
Lewes mara bhayanya sangka rika dewamurti nira nguni kalaha nika.


[Pupuh 42]


1. Sakabda yamasunyasuryya diwasa nrpati muwah amati durjjana
Ikang mahisa rangkah atyaya katungka nika pinaleh ing sanagara
Ring anggawiyatarkka saka sira motusan kana ri bali curnnitan
Ndatandwa kawenang ratunya kahanang teka marek i narendra sakrama.


2. Samangkana tikang digantara padangabhaya marek i jong nareswara
Ikang sakahawat pahang sakahawat malayu pada manungkul adara
Muwah sakahawat gurun sakahawat bakulapura mangasrayomarek
Ndatan lingen i sunda len madhura pan satanah i yawa bhakti tansalah.


3. Tuhun nrpati tan pramada luput ing mada makin atiya na ring naya
Apan tetes i keweh ing bhuwanaraksana gawayen i kala ning kali
Nimitta nira n-angregep samaya len brata mapageha paksa sogata
Tumirwa sang atitaraja ring usana magehakena wrddhi ning jagat.


[Pupuh 43]


1. Ling ning sastra narendra pandawa rika dwapara nguni prabhu
Gogendutri lawan sakabda diwasa ny antuk nireng swahpada
Ndah santuk nira tembay ing kali teka’ng rat murkka harohara
Anghing sang hyang sadabhijnadharaka rumaksa’ng loka dewa prabhu.


2. Nahan hetu narendra bhakti ri pada sri-sakyasinghastiti
Yatnanggegwani pancasila krtasangskarabhisekakrama
Lumra nama jinabhiseka nira sang sri-jnanabajreswara
Tarkka-wyakaranadi sastra ng-anji srinatha wijnanulus.


3. Ndan ri wreddhi nireki matra rumegep sarwwakriyadhyatmika
Mukya’ng tantra subhuti rakwa tinengot kempen rasanye hati
Puja yoga samadhi pinrih ira’n amrih sthitya ning rat kabeh
Astam tang ganasastra nitya madulur ddaneniwo ring praja.


4. Tan wwanten karengo kadi nrepati sakweh sangng atitaprabhu
Purnneng sadguna sastrawit nipuna ring tatwopadesagama
Dharmestapageh ing jinabrata mahotsaheng prayogakriya
Nahan hetu ni tus nira padaikacchatra dwaprabhu.


5. Ring sakabdhijanaryyama nrepati mantuk ring jinendralaya
Sangke wruh nira ring kriyantara lawan sarwwopadesadika
Sang mokten siwabuddhaloka kalahan sri-natha ning sarat
Ringke sthana niran dhinarmma siwabuddharcca halepnyottama.


6. Lawan ring sagala pratista jinawimbatyanta ring sobhita
Tekwann arddhanareswari mwang ika sang sri-bajradewwy apupul
Sang rowang nira wrddhi ring bhuwana tunggal ring kriya mwang brata
Hyang wairocana locana lwir iran-ekarcca prakaseng praja.


[Pupuh 44]


1. Tatkala sri-narendra krtanagara mulih ring buddhabhawana
Trasa’ng rat duhka harohara kadi maluya rehnyan kaliyuga
Wwanten samantaraja prakasita jayakatwang nama kuhaka
Ngkaneng bhumi kadiry apti smiliha wisesamrih kira-kira.


2. Nguni lungha nira sri-krtajaya rikanang sakabdhimanusa
Ajna sri-parwwatadhindrasuta jayasabdha ng anggantyana siwin
Ring sakastaikana sastrajaya muwah umungwing bhumi kadiri
Ring saka trini san sangkara haji jayakatwang natha wekasan.


3. Sakweh ning natha bhakti weka ni weka bhataradrindratanaya
Astam ri sri-narendra krtanagara tekeng nusantara manut
Mangke pwe lina sang bhupati haji jayakatwang murkka wipatha
Keweh ning rat rinakseng kali niyata hayunya tan dadi lana.


4. Pangdani wruh nireng sastra pangawasa ni kotsahan haji dangu
Mogha wwanten weka sri-nrpati malahaken satrw amahayu rat
Ndan mantw anggeh nira dyah wijaya panelah ing rat mastawa sira
Arddha mwang wwang tatar mamrepi haji jayakatwang bhrasta sahana.


[Pupuh 45]


1. Ri pejah nrpa jayakatwang awa tikang jagat alilang
Masaruparawi sakabda rika nararyya sira ratu
Siniwing pura ri majhapahit anuraga jaya ripu
Tinelah nrpa krtarajasa jayawarddhana nrpati.


2. Satewek nrpa krtarajasa jayawarddhana siniwi
Sa yawaksiti maluy atutur atisadara n-umarek
Pada harsaja n-umulat ri payugalan nrpati catur
Duhita nrpa krtanagara pada tulya surawadhu.
[Pupuh 46]


Ndan sang sri-parameswari tribhuwananamagrajanindita
Tansah dyah duhita prakasita mahadewy anulus ring hajong
Prajnaparami takya sang maka jayendradewy anindyang raras
Dyah gayatry anuraga wungsu pinakadi’n-rajapatning puri.


Ndan rakweki n-atemw amingtiga siran wwang sanak arddhaparo
Apan rakwa bhatara wisnu mamisan parnnah niran tan madoh
Lawan sri-narasinghamurtty aweka ri dyah lembu tal susrama
Sang wireng laga sang dhinarmma ri mireng poddhapratistapageh.


[Pupuh 47]


Dyah lembu tal sira maputra ri sang narendra
Na don niran resep amingtiga len suputri
Na lwir pawor ni pakuren haji saikacitta
Sajna nirajna kinabehan aweh sukeng rat.


Ring saka sapta-jana-suryya narendra warnnan
Mastwaken atmaja niran siniwing kadinten
Srindreswaribu nira wira widagdha wijna
Rajabhiseka jayanagara tanhanoli.


Ring saka ma-try-aruna lina nirang narendra
Drak pinratista jinawimba sireng puri jro
Antahpura ywa panelah nikanang sudharmma
Saiwapratista sira teki muwah ri simping.


[Pupuh 48]


Ndah kawekas narendra jayanagara prabhu ri tiktawilwa nagari
Mwang nrputrikanten ira mebu sang prawararajnatny anupama
Sang rwa padottameng hayu bangun rwa rati’n anoraken surawadhu
Natha ri jiwanagraja nira nrpe daha sire pamungsu siniwi.


Ring sakakala mukti-guna-paksa-rupa madhumesa ta pwa caritan
Sri jayanagara n’umangkat anghilangaken musuh ri lamajang
Bhrasta pu nambi sak sakulagotra ri pajarakan kutanya kapugut
Wrinwrin ares tikang jagat I kaprawiran ira sang narendra siniwi.


Ring sakakala windu-sara-suryya sang nrpati mantuk ing haripada
Sighra siran dhinarmma ri dalem prarcca nira wisnuwimba parama
Len ri sila petak mwang i bubat padapratima wisnumurtty anupama
Sing suka-lila tang sugatawimba sobhita n’amoghasiddhi sakala.


[Pupuh 49]


Tuhun ring sakabdendubana-dwi-rupa
Nrpe jiwana kyati mata narendra
Gumantirikang tiktamalura rajni
Oita sri-narendra rikang singhasari.


Paningkah nira sri-maharajapatni
Sirateki manggalya ring rat wisesa
Suta mantu len potrakan raja rajni
Sirangratwaken mwang rumakseng sakaryya.


Ring agniswari saka tang satru sirnna
Sadeng mwang ketalah dinon ing swabhrtya
Tewek ning jagad raksana bwatnya sumrah
Ri sang mantry anama madatyanta wijna.


Muwah ring sakabdesu-masaksi-nabhi
Ikang bali nathanya dussila nica
Dinon ing bala bhrasta sakweh winasa
Ares salwir ing dusta mangdoh wisata.


Dang acaryya ratnangsa na ling nirojar
Tuhujar ni sang wrddha pojar nirangres
Katon kottaman sri-narendra rikang rat
Apan dewawangsathawa dewamurtti.


Ikang wwang rumengwi katha sri-narendra
Ndatan trpti citanya membuh kabhaktin
Mawas papakarmmanya maryyangawesa
Ikang duhka rogadi mawas winasa.


Muwah paduka mpungku mopaksamojar
Iking pangrengo masku hinganya mangka
Tumamwe ri kawrddhyan ing panditatwa
Phala ning mucap kastawan sang wisesa.


Huwus ning segeh sakramarjjawangling
Rakawy amwitanoliheking swakaryya
Teka’ng ratri sonten megil ri pakuwwan
Ksamenjing manangkil ri jong narendra.


[Pupuh 50]


Warnna sri-nrpati mahas mareng paburwan
Mangkat sayudha saha bhrtya len rathaswa
Ngkaneng nandanawana kananatidurgga
Kaywanyadbhutatara kasa munja kirnna.


Medran tang bala balabar huwus menengko
Lawan syandana madan angrapet rangkot
Kedran tang wana wanaranya kagyat awri
Awreg paksi nika mapaksa mura kegu.


Hung ning bhrtya mawurahan matunwatunwan
Ghurnnawarnna pasurak ing tasik gumenter
Untab ny agni nika dudug ring antarala
Saksat kandawawana de hyang agni nguni.


Tonton tang marga malayu ndatan wri ratnya
Kawran wibhrama marebut harep marampak
Apan minggat abalabar kkares nikenggi
Hetunyakukud umusi tengah matimbun.

Kwehnya lwir ggawaya ri gobrajaprameya
Lwir goh ring wrsabhapurangebek prakirnna
Wok senggah gawaya lulaya salya cihna
Godheya plawaga widala gandakadi.


Satwasing sahana rikeng alas pralabdha
Kapwatut manah ika tan hana wirodha
Kadyahem pinaka jurunya tang mrgendra
Ngkane sanding ika siwa marek tan enggi.


[Pupuh 51]


Ksamakena patakwan inghulun i sang mrgendradhipa
Gati nrepati n-angrarah gahana toh naya ndya ng gegen
Angantya juga matya ring pangadegan malaywa kuneng
Mwang anglagana denya tulya hayuyun dinon tan murud.


Awarnna kadi mangkanojar ikanang srgalomarek
Ikang harina krsnasara ruru cihna mojar wawang
Yan i bwat i patikta tan hana muwah nayanung gegen
Kalena saka ring malayw amalarolihang ungsiren.


Ikang gawaya serabha wresabha len taraksamuwus
Ada wipatha kong kenas tuhutuhun mrgalpadhama
Ndatar lekasa ning sudhira ng alayu mangantya kuneng
Si manglawana dharmma gegwana malar tumemwa ng hayu.


Mrgendra sumahur kalih pada wuwus ta yuktika gegem
Nda yan wruha mabhedaken sujana durjjananung delon
Yang ing kujana wahya solaha malaywa mangswa kunang
Apan wiwal angangga patyana tekapnya tanpadon.


Tuhun pwa yan i sang tripaksa resi saiwa boddha tuwi
Malaywa juga ng enakangiringane siran pandita
Kunang pwa kita yat kapanggihana tekap narendraburu
Angantya pati kewalawwata huripta haywagigu.


Apan nrpati yogya panghanutane hurip ning dadi
Bhatara giripaty amurtti ri siran wisesaprabhu
Awas hilanga papa ning pejana de niramatyana
Lewih saka ri kotaman ing alabuh ri sang hyang ranu.


Syapeka musuha kwa ri bhuwana yanpade medhani
Tathapi ri sira tripaksa mariris ngwang andoh wawang
Pitowi haji yan ta katemwa niyataku kawwat hurip
Ndatan muwaha satwajati phala ning pejah de nira.


[Pupuh 52]


Kadi mojar aku pwa kita npapupul
Wekasan pareng anghada yan humarek
Bala peka sahastra kaduk maburu
Pinagut ing asrngga maloy malayu.


Tucapa mamawaswa pareng maburu
Tinujunya earaha sedeng mapupul
Kasihan karawangnya n-aneka pejah
Rinebut saha putra tatanpabisa.


Manalandangi teki karungnya maso
Sakapatilima bhinna magong maruhur
Amesah ta tutuknya mabang ri mata
Pada rodra sihung nika tulya curik.


Ikanang swa n-amanuk iniratnya pejah
Hana rantas iganya gulunya pegat
Rinebut mwah anglwangi malwang arok
Papagutnya bangun laga rodra jemur.


[Pupuh 53]


Tucapang aburw anut harina manjangan silihuhun
Sasiki winangswan ginayur ing gayor geyuh alon
Laku nika pan kenoru rudhira drawadres angebek
Dudu ng asakit kene pada pinada mawyat aninga.


Apulih ikang balatri saha tumbak akral angusi
Atunah ikang kenas kimuta manjangan lwang ika bab
Apulih ikang wisana gawayadi satwa magalak
Bubar alayu bala nrepati kagyat alwang iniwud.


Hana mangusir jurang suket alindungan tahen agong
Dudu ng umanek mareng pang arebut ruhur kaburayut
Kasihan ikang musir kkayu rumangkarangka lumaluy
Kaparepekan wetisnya winisana kagyat akidat.


Ksana paramantry aneka saha wahanasrang apulih
Amatang anula mangduk anuligy amandem anujah
Karana nikang wisani malayu grbegnya gumepuh
Tinut inusinuya lwang ika kirnna kirnna rinebut.


Wiku haji saiwa boddha hana milw anumbak aburu
Gineluran ing taraksa malajong tinut mangudiding
Lali ring upakriya nggan ika tan susila ta kuneng
Tumut angiwo kawahyan alupan huwus krtawara.


[Pupuh 54]


Warnnan sri naranatha sampun umanek rin syandananindita
Sobhatyanta ruhurnya pathya tikanang sapy amatek nirbhaya
Mungsi madhya nikang wanantara manut burwan sing angde takut
Hetunyalaradan megat bala parangdoh tang sawanyalayu.


Karry ang sukara krsnasara ruru cihnadinya manggong bhaya
Tandang sri-nrpati n-mawahana turangganut riy atry alayu
Mantri tanda bhujangga kapwa sang umunggw ingng aswa milw aburu
Bhrasta ng sawa dinuk tinumbak iniras kinris pejah tangagap.


Arddhalwa marata lemah tuwin alas rengkod ri sornyapadang
Hetunya ng harinatidurbbala tinut saglisnya de ning kuda
Tustambek nrpati n-pararyyan anadah mantri bhujanggomarek
Majar solah iranpakolih irikang solih nirangde guyu.


[Pupuh 55]


Awicaritan gati nrepati yan maburu jenek i ramya ning giri wana
Hanan umulih mareng kuwukuwu maluy amawa ri sang paranrepawadhu
Kadi lari ning macangkrama hanan kadi tumekani rajya ning ripukula
Wruh ira ri dosa ning mrga tatan-wyasana sira n-ahingsadharmaginego.


Caritan ulah niran madan umantuka mangen i kalangwan ing swanagara
Krama subhakala mangkat ahawan banu-hanget i banir muwah talijungan
Amegil i wedwawedwan irikang dina mahawan i kuwarahari celong
Mwang i dada margga rantang i pager talaga pahanangan tekeka dinunung.


Rahina ri tambak i rabut wayuha ri balanak linakwan alaris
Anuju ri pandakan ri bhanaragina megil i dateng nire padamayan
Maluy angidul mangulwan umare jajawar i suku sang hyang adri kumukus
Marek i bhatara dharmma saha puspa pada pada hagarjita wwang umulat.


[Pupuh 56]


Ndan tingkah nikanang sudharmma ring usana rakwa kareno
Kirtti sri krtanagara prabhu yuyut nareswara sira
Tekwan rakwa sirang adhistita sarira tan hana waneh
Hetunyangdwaya saiwa boddha sang amuja nguni satata.


Cihneng candi ri sor kasaiwan apucak kaboddhan i ruhur
Mwang ri jro siwawimba sobhita halep niraparimita
Akshobya pratime ruhur mmakuta tan hanolya nika
Sangke siddhi niran winasa tuhu sunyatatwa parama.


[Pupuh 57]


Hana mata kareno tewek sang hyang akshobyawimba n-hilang
Prakasita padapaduka sri mahagurw i rajadhika
Sutapa suci susila boddhabrata srawakanindita
Anupama bahusisya sampun maciryy an mahapandita.


Sira ta mahas atirtha seccha megil ring sudharmme dalem
Pranata marek i sang hyang arccatibhakty adara ngastuti
Ya ta ng amuhara salya ni twas nirang sthapakanangsaya
Ri wenanga nira n-abaktya ri hyang siwarccatanangaksama.


Muniwara mawarah sire tatwa sang hyang suddharmmeng dangu
Mwang i hana nira sang hyang akshobhyawimbatisuksme ruhur
Ryy ulih ira n-umaluy muwah manghinep ring sudharmmomarek
Salahasa kawengan siranton ri muksa hyangng arccalilang.


Pilih analasararkkha rakwa sakabda hyang arcca n-hilang]
Ri hilang ira sinamber ing bajraghosa sucandi dalem
Pawarawarah irang mahasrawakawas ndatan sangsaya
Pisaningu waluya dharmma tekwan kadohan huwus.


Aparimita halep ni tingkah nika swargga tulyanurun
Gupura ri yawa mekala mwang bale nyasa kapwadhika
Ri dalem inupacarra sek nagapuspanedeng
Prasama wijah arumpukan sara sang stri dalem nagari.


Pira karika lawas narendran sukacangkramapet lango
Ri wulu dada tataka mendah pakisnyangjrah i jro banu
Pinaran ira n-amurwwa sangke suddharmmangken arkkapanas
Mwang umara ri pakalwangan tut jurang secca ning twas ginong.


[Pupuh 58]


Warnnan i sah nira ring jajawar i padameyan ikang dinunung
Mande(gi) cunggrang apet kalangen umahas ing wanadesa lengong
Dharmma karesyan i parswa ning acala pawitra tikang pinaran
Ramya nikanpangungan luralurah iniket nira bhasa kidung.


Sampun iranglengeng enjing atihang ikanang ratha sampun adan
Mangkat angulwan i jong ning acala mahawan sakamargga dangu
Prapty amegil ri japan nrpati pinapag ing balasanggha datang
Sing kari ri pura moneng i parekan ikan pada harsa marek.


Kala dawuh tiga tang diwasa ri panadah nrpati n-mapupul
Mukya mareswara rama haji kalih umunggu atitah pinarek
Sang nrpati matahun ri paguhan i hiring nrpati-n-tanadoh
Kapwa sadampati soway i panadah irekena tan wuwusen.


[Pupuh 59]


Narapati mangkat enjing ahawan sakatan lumaris
Rakawi lumaryy animpang i rabut tugu lan pangiring
Sumeper i pahyangan katemu tang kula wandw apupul
Pada masegeh mupaksamaken alpa nikan dunungen.


Nrpati halintang ling banasara mwang i sangkan adoh
Dateng i paminggir ring pura pilih ghatita rwa huwus
Sakahenu sok lebuh nika gajaswa padaty asusun
Kimuta marang kebo gawaya pandarat arddha penuh.


Kadi tinitah lari sakrama yanpadulur
Nrapati pajang saha priya sabhrtya siran rumuhun
Nrpati ri lasem ri wuntat ira mangkat amuwah tanadoh
Ratha nira kapwa sobhita maweh suka ning lumihat.


Narapati ri daha nrpati ri wengker umunggw i wugat
Nrpati ri jiwane wuri sabhartta sabhrtya tumut
Makapamekas ratha nrpati kirnna sapanta penuh
Pirang iwu kapwa sayudha tikang bhata mantry angiring.


Tucapa tikang wwang ing lebuh atambak i tambing atip
Atetel ayo manganti ri halintanga sang nrpati
Daradara tang wadhu metu mareng lawang atry arebut
Hana kahuwan salampur i panas nika yarpalayu.


Ikanang adoh grhanya marebut kayukayw aruhur
Makaburayut ri pang nika raratuha manwam atob
Hana tirisan lirang ywa pinanek nika tanpanaha
Sahaja lali’n katon pijer anona juga ng kinire.


Ri dateng irang narendra kalasangka humung mabarung
Sahanan nikang wwang ing lebuh umendek ares mararem
Ri kahaliwat niratri tikanang mangiring ri wugat
Gaja kuda garddabhostra gulungan gumulung tanaren.


[Pupuh 60]


Ikang adarat bala peka marampak
Pipikupikul nika kirnna ri wuntat
Marica kasumbha kapas kalapa wwah
Kalar asem pinikul saha wijyan.


I wuri tikang mamikul abwat
Kapasahar epwan arimbit anuntun
Kirikirik ing tengah ing kiwa benjit
Pitik itik ing kisa mewed arangkik.


Sasiki pikul pikulanya manghanta
Kacu kacubung bung upih kamal anwam
Tapi kukusan haru dang dulang uswan
Lwir amurutuk saranya ginuywan.


Nrpati pareng dateng i pura warnnan
Telas umulih ri dalem ira sowang
Atutur i solah ulah nira ngunten
Asing anukana para swa ginong twas.


[Pupuh 61]


Lungha ng kala nrepati tan alawas ring rajya
Prapta nga saka dwi gaja rawi bhadra ng masa
Ngka ta sri-natha mara ri tirib mwang sompur
Burwan sarsok yyalas ika dinulunyakweh.


Ndan ring saka tri tanu rawi ring wesaka
Sri-natha muja mara ri palah sabhrtya
Jambat sing ramya pinaran iran lalitya
Ring lwang-wentra mmangu ri balitar mwang jimbe.


Janjan sangka balitar angidul tut margga
Sengkan poryyang gatarasa tahenyadoh wwe
Ndah prapteng lodaya sira pirang ratry angher
Sakte rum ning jaladhi jinajah tut pinggir.


Sah sangkeng lodaya sira manganti ri simping
Swecchanambyamahajonga ri sang hyang dharmma
Sak ning prasada tuwi hana dohnyangulwan
Na hetynyan bangunen angawetan matra.


[Pupuh 62]


Mwang tekang parimana tapwa pinatut wyaktinya lawan prasasti
Hetunyan tinepan samapta dinepan purwwadi sampun tinugwan
Ndan sang hyang kuti ring gurung-gurung inambil bhumya sang hyang suddharmma
Gontong wisnu rineka bajradharaneka pangheli sri-narendra.


Ryy antuk sri-narapaty amargga ri jukung joyanabajran pamurwwa
Praptararyyan i bajra-laksmi n-amegil ring surabhane sudharmma
Enjing ryy angkat iran pararyyan i bekel sonten dateng ring swarajya
Sakweh sang mangiring muwah telah umantuk ring swawesmanya sowang.


[Pupuh 63]


Enjing sri-natha warnnan mijil apupul aweh sewa ring bhrtya mantri
Aryyadinya ng marek mwang para patih atata ring witana n-palinggih
Ngka sang mantry apatih wira gajamada marek sapranamyadarojar
An wwanten rajakaryyolihulih nikanang dharyya haywa pramada.


Ajna sri-natha sang tribhuwana-wijayottunggadewi
Sraddha sri-rajapatni wekasana gawayen sri narendreng kadatwan
Siddha ning karyya ring saka siwasa masirah warnna ring bhadramasa
Sakweh sri-natha rakwawwata tadah iringen de para wrddha mantri.


Nahan ling sang sumantri teka subhaya maweh tusta ri sri-narendra
Sonten praptomarek tang para dapur aputih sajjanadinya wijna
Mwang mantry asing wineh thany asuruhan amakady aryya ramadhiraja
Tan len gong ning byayanu sinadasada ginosti harep sri-narendra.


Byatitan meh teka ng bhadrapada ri tilem ning srawana teki warnnan
Sakwehnya ng citrakaranikanikel amangun sthana singheng wanguntur
Dudw ang malad wawan bhojana bukubukuran mwang tapel saprakara
Milwang pande dadap kancana rajata padewer mmatambeh swakaryya.


[Pupuh 64]


Ndah prapta ng subhakala sampun atitah tekang sabhanindita
Ngkane madhya witana sobhita rinengga lwir prisadyyaruhur
Tunggal tang mabatur silasaka rinaktarjja wuwung hinyasan
Sasry apan pada munggw i sanmuka nikang singhasanatyadbhuta.


Kulwan mandapa sapralamba winangun sthana narendrapupul
Lor tekang taratag pinik mider amurwwatumpatumpa wugat
Stri ning mantri bhujangga wipra ng inaha talpanya sampun pepek
Ngkane daksina bhrtyasanggha taratagnyasangkya kirnnasusun.


Ndan tingkah ni gawe narendra wekas ing sarwwajnapujadhika
Sakweh sang wiku boddhatantra gata saksing mandalalekana
Mukya sthapaka sang purohita masadpade suddharmmenadhi
Labdhawega susila satwika tetes ring sastra tantraya.


Sangke wrddha niran sahasramasa ring swotpatti manggong tutur
Wwanten hina nireng swakaya kimuta ng satsisya makweh marek
Ngka mpungkw ing paruh aprasiddha patangan lampah nireng mandala
Mudra mantra japanut udhara minusty angde tepet ning hidep.


Tanggal ping rwa welas manginjem irika swah sutrapatheniwo
Mwang homarccana len parisrama samapte prapta ning swah muwah
Sang hyang puspa yinoga ring wengi linakwan supratista kriya
Poh ning dhyana samadhi siddhi kinenaken de mahasthapaka.
[Pupuh 65]


Enjing purnnamakala kala ni wijil nira pinarek i madhya ning sabha
Ghurnna ng kahala sangka len padahaganjaran i harepasangkya mangdulur
Ring singhasana sobhitaruhur manusa kahanan iran winursita
Sakweh sang para sogatanwam athua telas apupul amuja sakrama.


Ngka ta sri-nrpati n-pareng marek amuspa saha tanaya dara sadara
Milw ang mantry apatih gajamada makadi nika pada maso mahan marek
Mwang mantry akuwu ring paminggirathawa para ratu sahaneng digantara
Sampunyan pada bhakty amursita palinggihan ika tinitah yathakrama.


Sri-natheng paguhan sireki rumuhun humaturaken anindyabhojana
Sang sri-handiwahandiwa lwir ia tapel nira n-amawa dukula len sereh
Sri-natheng matahun tapel nira sitawrsabha hana maminda nandini
Yekametwaken artha bhojana mijil saka ri tutuk apurwwa tanpegat.


Sang sri-natha ri wengker apned awawan yasa pathani tadah niradhika
Sarwwendah racananya mulya madulur dhanawitarana wartta ring sabha
Sri-natheng tumapel tapel nira tang indah araras asarira kamini
Kapwateki matunggalan dina siranpawijil i kawicitran ing manah.


Mukya sri-narapaty apurwwa giri mandara wawan ira bhojanadbhuta
Kalanyan pinuter tapel wiwudhadaityagana mider ares twas ing mihat
Lemboratyaya gongnya kabhinawa polaman angebek aliwran angdulur
Kadyagrah mawero tekap ni banu ning tasik amewahi ramya ning sabha.


Ndann angken dina salwir ing tapel asing lewih adhika niwedya don ika
Stri ning mantry upapatti wipra dinuman sakari nika duweg matunggalan
Mwang sang ksatriya wandhawa nrepati mukya sira rinawehan sasambhawa
Len sangkeng warabhojanederider edran i sabala narendra ring sabha.


[Pupuh 66]


Enjing rakwa kaping nem ing dina bhatara narapati sabhojanakrama marek
Mwang sang ksatriya sang padadhika penuh yasa bukubukuran rinembat
Asusun
Dharmmadhyaksa kaih sireki n-awawan banawa pada winarnna bawa
Kakidung
Gongnya lwir tuhu palwa gong bubar agenturan angiring aweh resep ning
amulat.


Ratryan sang mapatih gajamada rikang dina muwah ahatur niwedya n-umarek
Stryanggeng soka tapel nirarjja tiheb ing bhujagakusuma rajasasrang awilet
Mantry aryyasuruhan pradesa milu len pra dapur ahatur niwedya n-angiring
Akweh lwir ni wawanya bhojana hanan plawa giri yasa mataya tanpapegetan.


Atyadbhuta halep ni karyya naranatha wekas ing mahottama dahat
Apan ring dina sapta tanpegat tikang dhana wasana sabhojanaparimita
Lumre sang caturasrama pramuka sang dwija milu paramantry asangkya kasukan
Kahyunhyun juru samy amalwang atepat kapilarih ika lwir ambuh umili.


Sarsok tekang aninghaninghali sakeng dasadik atetel atri tanpaligaran
Tingkah ning pasabhan lawan sang ahatur ttadah atiki tinonya n-asrang arebut
Sri-raja rikanang witana mangigel bini bini juga tang maninghali marek
Kapwalinggih atindih agelar angebek hana lali ring ulah kawongan amulat.


Sasing karyya maweha tusta rikanang parajana winangun nareswara huwus
Nang widw amancangah raketraket anganti sahana para gitada pratidina
Anyat bhata mapatrayuddha sahaja ng magelagelapan anggyat angdani paceh
Mukya ng dana ri salwir ing manasi tanpegat amuhara harsa ning sabhuwana.


[Pupuh 67]


Yawat mangka lekas narendra magawe araddhangiwo sang paratra
Tawat tan pakawandhya n-angdani suke sri-rajapatni n-kinaryya
Astw angdadyakena ryy anugraha nire swastha ny adeg sri-narendra
Sang sri-raja sanagarastu jaya sastrwahingana ng candra surya.


Enjing kala datang mamuja para boddhanguraken sang pinuja
Prajnaparamita temah nira n-umantuk ring mahabuddhaloka
Sang hyang puspasaira sighra linarut sampun mulih sopakara
Sakweh caru ganjaran tuwi dinum lumrerikang bhrtyasanggha.


Lila suddha manah narendra ri huwus ning karyya norang wikalpa
Anghing dharmma nireki pinrih i kamal-pandak ri dadyanya purnna
Tekwan sampun i bhumi suddha rikanang sakagnisaptarkka ngunten
Sang sri-jnanawidhi n-lumakwani teher mabrahmayajna n-pamuja.


[Pupuh 68]


Nahan tatwa nikang kamal widita de ning sampradaya sthiti
---------------------------tak terbaca---------------------------------
Mwang sri panjalunatha ring daha tewek ing yawabhumy apalih
Sri-airlangghya sirangdani ryy asih iranpanak ri sang rwa prabhu.


Wwanten boddha mahayanabrata pegat ring tantra yogiswara
Sang mungge ing tengah i smasana ri lemah citranusir ning jagat
Sang prapteng balitoyamargga manapak wwai ning tasik nirbhaya
Kyati hyang mpu bharada wodha riy atitadi trikalapageh.


Rahyang teki pinintakasihan amarwang bhumi tan langghana
Hinganyeki telas cicihna nira toying kundi sangkeng langit
Kulwan purwwa dudug ring arnnawa ng lor kidul tan madoh
Kadyadoh mahelet samudra tewek ing bhumi jawarwa prabhu.


Ngke ring tiktiki wrksa rakwa sutapararyyan sangkeng ambara
Nang deseng palungan tikang pasalahan kundi prasasteng jagat
Kandeg dene ruhur nikang kama i puncaknyangawit ciwara
Nahetunya sinapa dady alita tekwan mungw iring pantara.


Tugw anggoh nika tambay ing jana padares mintareng swasana
Hetunyan winangun sudhatmma waluya ng bhumi jawatunggala
Sthitya raja sabhumi kawruhana ning rat dlaha tan linggara
Cihna sri-nrpati n-jayeng sakalabhumi n-cakravarttiprabhu.


[Pupuh 69]


Prajnaparamitapuri ywa panelah ning rat ri sang hyang suddharmma
Prajnaparamitakriyenulahaken sri-jnanawidhy apratistha
Sotan pandita wrddha tantragata labdawesa sarwwagamajna
Saksat hyang mpu bharada mawaki sirangde trtpti ni twas narendra.


Mwang tekiri bhayalango nggwan ira sang sri-rajapatnin-dhinarmma
Rahyang jnanawidhinutus muwah amuja bhumi suddhapratista
Hetunyan mangaran wisesapura karambhanya pinrih ginong twas
Mantry agong winekas wruhireka demung bhojanwam utsaha wijna.


Lumra sthana niranpinuja winangun caityadhi ring sarwwadesa
Yawat wesapuri pakuwwan i kabhaktyan sri-maharajapatni
Angken bhadra siranpinuja ning amatya brahma sakwehnya bhakti
Mukti swargga niran mapotraka wiseseng yawabhumi ekanatha.


[Pupuh 70]


Irikang anilastanah saka nrpeswara warnnanen
Mahasahas i simping sang hyang dharma rakwa siralihen
Saha widhiwidhanasing lwir ning saji krama tan kurang
Prakasita sang adhyaksamujaryya rajaparakrama.


Rasika nipuneng widya tatwopadesa siwagama
Sira ta mangadhistane sang sri nrpati kretarajasa
Duweg inulahaken tang prasada gopuramekala
Prakasita sang aryyanama krung prayatna wineh wruha.


Nrpathi n-umulih sangke simping wawang dating ing pura
Prihati tekap ing gring sang mantry adhimantri gajamada
Rasika sahakari wrddhya ning wawawani ring dangu
Ri bali ri sadeng wyakty ny antuk nikanayaken musuh.


[Pupuh 71]


Try angin ina saka purwwa rasika n-papangkwaken i sabwat ing sabhuwana
Pejah irikang sakabdha rasa tanwinasa naranatha mar salahasa
Tuhun ika diwyacitta nira tan satrana masih i samastabhuwana
Atutur i tatwa ning dadi n-anitya punya juga ginong pratidina.


Kunang i pahom narendra haji rama sang prabhu kalih sireki pinupul
Ibu haji sang rwa tansah athawanuja nrepati karwa sang priya tumut
Gumunita sang wruheng gumunadosa ning bala gumantyane sang apatih
Linawelawo ndatan hana katrpti ning twas mangun wiyoga sumusuk.


Nrpati sumimpen ing naya taten kagantyana keta sumantri mapatih
Ri taya nikang gumantya yadi kewehanya tikanang jagat pahalalun
Nghing ikang amatya sadhw ajara sarwwakaryya satate narendra pilihen
Pituhunen ing mucap kirakira wruheng parawiwada tanpanasara.


[Pupuh 72]


Mangka hingan i pahom nira gupta
Poh ny alapkena niranpawiweka
Wrddhamantri pinilih ta sang aryya
Atma raja makanama pu tandi.


Tansah indik i narendra sang aryya
Wira mandalika nama pu nala
Sadhwasadhu hitanigrahawijna
Mancanagara Manama tumanggung.


Tus ning adhiguna wira susatya
Nityasadhipati ning bala mangdon
Nang digantara Manama ri dompo
Bhrasta de nira sek alwang I satru.


Rwata wastu ni pangadi sumantri
Astapaddha haji don ika tanlen
Mawwate sarusit ing wyawahara
Ndan makeringa sumantry upapati.


Sang patidami tikang yuwamantri
Sang hinatyan i dalem pura tansah
Mwang patih tikang anama pu singha
Saksya ring sakawekas naranatha.


An mangkana titah naranatha
Trpati langgeng apageh tikanang rat
Satya bhakti nika mangkin atambah
Keswaran haji dumeh nika mangka.


[Pupuh 73]


Ndan nrpa tiktawilwapuraraja mangkin atiyatna niti ring ulah
Ring wyawahara tan hana kasinghit ing hati sapon ning agama tinut
Tan dadi paksapata yat aweh wibhuti saniruktya ring jana kabeh
Kirtti ginong niran wruh ing anagatadi tuhu dewamurti sakala.


Ngka tikanang sudharmma haji suk ni sang tuhatuha nareswara dangu
Salwir ikang turung pinahuwus nirengapi rinaksa pinrih iniwo
Sing katayan prasasti winekas prasastyana ri sang widagdha ring aji
Sthitya phalanya tanpatemaha wiwada tumuse satus nira helem.


Kweh nikanang sudharmma haji kaprakasita makadi ring kagenengan
Lwir nikanang mangadi tumapel kidal jajaghu wedwawdwan i tuban
Mwang pikatan bukul jawajawantang antarasasi kalang-brat i jaga
Len balitar silahrit waleri babeg i kukap ri lumbang i puger.


[Pupuh 74]


Mukyantahpura sagalathawa ri simping
Mwang sri-ranggapura muwah ri Buddha kuncir
Prajnaparamitapuri hanar panambeh
Mwang tekang ri bhayalango duweg kinaryya.


Na tang dharma haji wilang saptawingsa
Ring sapta dwija rawi saka bhadramasa
Kapwamatya nipuna tang wineh matunggwa
Lawan sthapaka wiku rajya sastrawijna.


[Pupuh 75]


Ndan sang mantri wineh wruha rika kabeh sang aryya wiradhikara
Dharmmadhyaksa rumaksa salwir ikanang dharmme dalem tan pramada
Dhirotsaha nitya kuminkini swastha pararttha sang sri-narendra
Tan mukti pgala ning swakaryya ri genganyutpatti sang hyang sudharmma.


Len tang dharma lepas padekana rinaksadegnya de sri narendra
Saiwadhyaksa sirang wineh wruha rumaksa parhyangan mwang kalagyan
Boddhadhyaksa sireki raksaka ri sakweh ning kuti mwang wihara
Mantri her-haji tang karesyan iniwonyan raksake sang tapaswi.


[Pupuh 76]


Lwir ning dharma lepas pratista siwa mukya kuti balay i kanci len kapulungan
Roma mwang wiwatan iswaragrha palabdhi tajung i kuta lamba len ri taruna
Parhyangan kuti-jati candi lima nilakusuma harinandanottamasuka
Mwang prasada haji sadang muwah i panggumulan i kuti sanggraha jayasika.


Tan karyya spatikeyang i jaya manalw i haribhawana candi pungkal i pigit
Nyudante katude srangan kapuyuran dayamuka kulanandane kanigara
Rembut lan wuluhen muwah ri kinawong mwang i sukawijayathawa ri kajaha
Sampen mwang rati-manmathasrama kula kaling i batu putih teka pameweh.


Lwir ning dharma kasogatan kawinayanu lepas i wipularama len kuti haji
Mwang yanatrayarajadhanya kuwuratha surayasa jarak lagundi wadari
Wewe mwang pacekan pasarwwan i lemah surat i pamanikan srangan pangiketan
Panghawan damalang tepas jita wanasrama jenar i samudrawela pamulung.


Baryy angng amretawarddhani wetiwetih kawinayan i patemwan ing kanuruhan
Wengtal wengker i hanten ing banu jiken batabata pagagan sibok padurungan
Mwang pindatuha len telang surabha mukya nika ri sukalila ta pwa pameweh
Tan warnnan tikanang mangenwaya ri pogara ri kulur i tangkil adi nika son.

[Pupuh 77]


Nahan muwah kasungatan kabajradharan akrameka wuwusen
Isanabajra ri nadi tada mwang I mukuh ri sambaing i tanjung
Lawan tang amretasabha ri bangbang iri boddhimula waharu
Tampak duri paruha tandare kumuda ratna nandinagara.


Len tang wunganjaya palandi tangkil asahing samicy apitahen
Nairanjane wijayawaktra megeneng i poyahan balamasin
Ri krat lemah tulis i ratnapangkaja panumbangan kahuripan
Mwang ketaki talaga jambale jungul i wisnuwala pameweh.


Len tang budur wwirun i wungkulur mwang i mananggung ing watukura
Bajrasana mwang i pajambayan ri samalanten ing simapura
Tambak laleyan i pilanggu pohaji ri wangkali mwang i beru
Lembah dalinan i pangadwan adi nika ring pacarccan apageh.


[Pupuh 78]


Lwir ning dharma lepas karesyan i sumpud rupit mwang pilan
Len tekang pucangan jagaddhita pawitra mwang butun tankasah
Kapwateka hana pratista sabha len lingga pranalapupul
Mpungku sthapaka sang mahaguru panengguh ni sarat kottama.


Yeking dharma lepas rinaksa mapageh ring swakramanyen dangu
Milw ang sima ta pratista pinakadinya’n swatantra sthiti
Bangwan tungkal i siddhayatra jaya len siddhahajong lwah kali
Twas wasista palah padar siringan adinyang kasaiwangkuran.


Wanjang bajrapure wanora makeduk hanten guha mwang jiwa
Jumput sobha pamuntaran baru kaboddhangsan prakasottama
Kajar dana hanar turas jalagiri centing wekas wandira
Wendayan gatawang kulampayan i taladinya karsyangkuran.


Dharmmarsi sawungan belah juru siddha (ng) srangan waduryy agelan
Gandhatrap harasalan ampu kakadang hajyan gahan ring jagat
Sima nady abhaye tiyang pakuwukan sima kiyal mwang suci
Tamkaryy ang kawiri barat kacapangan ywanggegnya sima pageh.


Len sangkerika wangsa wisnu kalap ing batwan kamangsyan batu
Tanggulyan dakulut galuh makalaran mukya swatantrapageh
Len tang desa medang hulun hyang i parung lunge pasajyan kelut
Andel mad paradah geneng pangawan adinya nluput ring dangu.


Tan warnnan tikanang kalagyan anelat ring sarwwadeseng jawa
Lawan tang kuti sapratista ng ilu tang tanpratistapageh
Ndan bhedanya kacandikan sthiti kabhuktyanyan sake nagara
Mwang kasthapakan unggwan ing lumagilagy amrih kriya mwang brata.


Len tang mandala mula sagara kukub purwwasthitinyeniwo
Tankaryy ang sukayajna kasturi caturbhasmeka ling sang rsi
Katyagan caturasrame pacira bulwan mwng luwan new kupang
Akweh iranya mangasrayeng thani lawan janggan prasiddheng jagat.


[Pupuh 79]


Sampun tang sarwwadeseng jawa tinapak adegnyeki nguni linakwan
Dharma mwang sima len wangsa hilahila huluntyang kuti mwang kalagyan
Sakweh ning sapramana pinagehaken asing nispramana ginegwan
Mantuk ring desa bhrtya n-sinalahaken ingg aryya ramadhiraja.


Sri-nateng wengker otus manapaka rikang desa sakwehnya warnnan
Sri-nateng singhasaryy otus anapaka ri gong ning dapur saprakara
Kapwagegwan patik gundala sira miwo karyya tanlambalamba
Hetunya ng yawabhumy atutur ing ulah anut sasana sri narendra.


Ngka tang nusantara baly amatehan i sacara ring yawabhumi
Dharma mwang srama lawan kuwu tinapak adegnyeki sampun tiningkah
Sang boddhadhyaksa munggw ing badahalw ing gajah tanpramada
Wruh ri kweh ning suddharme kasugatan inutus sri-narendran rumaksa.


[Pupuh 80]


Lwir nikanang kasogatan i bali kadhikaranan muwah kuti hanar
Lawan i purwwanagara muwah wihara bahu ng adhirajya kuturan
Nem tikanang kabajradharan uttama nghing wihara tang kawinayan
Kirnna makadi ng aryya-dadi rajasanmata kutinya tan wicaritan.


Wilwatikang suddharmma ri bukit sulang lemah i lampung anyawasudha
Khyaty angaran tathagatapura grhasthadhara suprasasti n-amateh
Bhyoma rasarkka saka diwasa-nya suk nrpati jiwaneswara dangu
Wrddhasumantry upasaka ng abhumi suddha teher apratista n-inutus.


Salwir ikang swatantra tuhu sapramana pageh tekap narapati
Kirtti sang adi-sajjana sakawakanya ya rinaksa mogha tinengot
Mangka juga swabhawa sang inuttama prabhuwisesa digjaya wibhuh
Nyama muwah rinaksa sahana ni kirtti nira de ni sang prabhu helem.


Mwang makadon katona taya ni duratmaka rikang sabhumi kacaya
Hetu nikang pradesa tinapak tinut sawaler samudra jinajah
Sthitya nirang tapaswi sahaneng parir wukir alas pradesa kasenet
Trtya miwo tapabrata samadhy anambyaken i haywa ning sabhuwana.


[Pupuh 81]


Gong nya arambha nareswara pageha sang tripaksa jawa
Purwwacara nireng prasasty alama tang rinakse niwo
Kotsahan haji yatna don ira wineh patik gundala
Tan wismrtya nireng caradhigama siksa len sasana.


Nahan karana sang caturdwija padangusir kottama
Wipra mwang rsi saiwa boddha tetep ing swawidya tutur
Sakweh sang caturasrama pramuka sang caturbhasma sok
Kapwateka tumungkul ing brata widagdha ring swakriya.


Ngka sakweh nira sang caturjjana pada athiting sasana
Antri mukya sang aryya karwa nipuneng kabhupalakan
Kryankryan ksatriyawangsa len wali susila yatneng naya
Milw ang waisya sabhumi sudra jenek i swakaryyapageh.


Yekang janma catur sujanma n-umijil sakeng hyang widdhi
Ling ning sastra wenang sagatya nika de narendreng pura
Kapwekapageh ing swasila kimutang kujanmatraya
Nang candala meleca tuccha pada yatna ring swakarma.
[Pupuh 82]


An mangka lwir nikang bhumi jawa ri pangedeg sri-natha siniwi
Norang sandega ri twas nira n-umulahaken kirttyanukani rat
Tekwan sri-natha karw amwangi haji n-agawe sad dharma kusala
Mwang penak sri-narendra pratuha tumut i buddhi sri-narapati.


Sri-nathe singhasaryy anaruka ri sagada dharmmaparimita
Sri-nathe wengker ing surabana pasuruhan lawan tang i pajang
Buddhadhistana tekang rawa ri kapulungan mwang locanapura
Sri-nathe watsarikang tigawangi magawe tusteng parajana.


Sakweh ning mantri sampun krtawara sinungan simasirasiran
Caitya prasada ta pwang ginaway ika lawan linggadi satata
Bhakting hyang bhakti ri pitregana samasamatwang ring muniwara
Dana mwang kirtti punyenulahaken ika solah sang prabhu tinut.


[Pupuh 83]


An mangka kottaman sri-narapati siniwing tiktawilwaikanatha
Saksat candreng sarat kastawan ira n-agawe tusta ning sarwwaloka
Lwir padma ng durjjana lwir kumuda sahana sang sajjanasih teke twas
Bhrtya mwang kosa len wahana gaja turagadanya himper samudra.


Mangkin rabdhekanang yawadharani kapawitranya ring rat prakasa
Nghing jambhudwipa lawan yawa keta ng inucap kottamanyan sudesa
Dening kweh sang widagdheng aji makamuka sang dhyaksa saptopapatti
Mwang panjy ang jiwalekan tangara sing umungup karyya kapwatidaksa.


Mukya ng sri-brahmaraja dwija parama mahakawya anindyagamajna
Henty ang tarkkadi kawruh nirang nipuna mahakawya naiyayikadi
Mwang danghyang bhamanatibrata kusala tameng weda sat karma suddha
Astam sri-wisnu sakte sama japa makadon wrddhya ning rat subhiksa.


Hetunyanantara sarwwajana teka sakeng anyadesa prakirnna
Nang jambudwipa kamboja cina yawana len cempa karnnatakadi
Goda mwang syangka tang sangkan ika makahawan potra milw ing wanik sok
Bhiksu mwang wipra mukyan hana teka sinungan bhoga tusta npanganti.


Ndan angken phalguna sri-nrpati pinaripujeniwo ring swarajya
Prapta ng mantri sabhumi jawa juru kuwu len dhyaksa sarwwopapatti
Milw ang balyadi nusantara sahana saha prabhreti n-tanpegat sok
Byapari mwang wanik ring peken angebek atep sarwwabhandanya kirnna.


Tingkah ning puja n-idran bhrisadisaha mrdanggenarak ring wwang akweh
Ping pitw angken dinembuh sasiki saha niwedya n-dunung ring wanguntur
Homa mwang brahmayajnenulahaken ira sang saiwa boddha n-pamuja
Amwit ingng astami krana makaphala rikang swastha ni sri-narendra.


[Pupuh 84]


Prapta ng diwasa kaping padbelas i wijil sri-narapati warnnan
Tingkah nira mider ing nagara marasuk bhusana kanakadi
Sobhabhra pinikul ing jampana mahawan lantaran atuntun
Mantri sasiwabhujanggadi nika manganggo dadar angering sok.


Gurnna ng padahi mrdangga trutika dudu ng sangka tara yan atri
Sinrang ni paselur ing bhatagana manguccarana ng abhiwada
Sloka stuti nira sangkeng parapura de sang nipunakawindra
Cihna nrepati gahan lwi raghusuta krsnanjaya subhageng rat.


Sampun nrpati manek ring manimayasinghasana suminabhra
Soddhodani sakala lwir nira wahu sangke jinapada sobha
Byakta trisura surendrang umarek i himbang nira n-apuja hyang
Apan pada linewih bhusana nika sotan wwang adhika mulya.


Tingkah ni laku nira sri-nrpati pajang sapriya pinakagra
Singhasana bnira sampun lepas inarak ning balagana kirnna
Mantri pajang athawa mantri ri paguhan rowang ika sapanta
Laksarwuda marasuk bhusana saha bhretya dhwaja patahadi.


Mangkana nrpa ri lasem sapriya ri wugat lampah ira sabhrtya
Mwang sri-nrpa ri kadinten sayugala samatyabala ri wuntat sastri
Sri-jiwanapararajni ri wuri saha bhretyagana sabhartta
Sri-bhupati pamekas mantry adhika sa yawawani mangiring sok.


Ton tang parajana sarsok penuh ariweg tanpasela manonton
Pinggir nikanang lebuh ajajar tang sakata pinanggung
Dwaranapis awawa lwir dhwaya nguniweh panggung ika rinengga
Sok stry anwam atuha dudw ang mangebek umunggw ing bacingah atimbun.


Buddhinya daradaran kapwa suka bangun wahuwahu manonton
Tan warnnan ulah ikenjing nrpati kinastryan mijil wanguntur
Wipradi sira maweh amretawarakundyadi wawan ikapned
Mantri parapamegat kapwa merek amuspanjali pareng asrang.


[Pupuh 85]


Tanggal ning caitra tekang balagana mapulung rahy ahem apupul
Mantri mwang tanda len gusti sahana nguniweh wadwa haji tumut
Milw ang mantry akuwu mwang juru buyut athawa wwang ring parapuri
Astam sang ksatriya mwang wiku haji karuhun sakweh dwijawara.


Don ing human ri tan lamlama ni sang srinatha ring ulah
Kapwanutajar ing rajakapakapa sadangken caitra winaca
Haywangambah ri tan lakwa nika manekateng wastradyarana
Dewaswadinya tatan purugen ika maran swasthang pura sada.


[Pupuh 86]


Akara rwang dina muwah ikang karyya kewwan narendra
Wwanten lor ning pura tegal anamang bubat kaprakasa
Sri-nathengken mara makahawan swana singhapadudwan
Sabhretyanoraken ideran atyadbhuta ng wwang manonton.


Ndan tingkah ning bubat arahrarddharatatandes alwa
Madhyakrosakara nika n-amarwwanutug rajamargga
Madhyarddhikrosa keta pangalornya nutug pinggir ing lwah
Kedran de ning bhawana kuwu ning mantri sasok mapanta.


Bwat-bwat munggw ing tengah aruhur atyadbhutadegnya sobha
Sthambanyakweh inukiran athaparwwa tingkah nikapned
Skandhaware nikata nika kulwan raket lwir pure jro
Nggwan sri-natha n-dunung i teka ning caitramasa n-pamanggung.


[Pupuh 87]


Pratingkah ning panggung majajar angalor pascimamuka
Ri sanding lor mwang daksina haji paraksatriya pinik
Sumantri dharmmadhyaksa keta ng umarep wetan atata
Harepnyarddhalwa lwir nika sadawata ning lebuh agong.


Rika nggwan sri-natha n-parahita maweh netrawisaya
Hanan prang tanding prang pupuh ikang atombokan inadu
Akanjar len prep mwang matalitali moghangdani suka
Hanan pat mwang trikang dina lawas ira sighra n’umulih.


Ryy ulih sri-nathekang bubat asepi panggungnya dinawut
Samangka tang prang-tandingan inura mangkin sukakara
Ri panglwang ing caitra nrepati n-umiwo srama sahana
Wineh wastra mwang bhojana pada suka n-mamwit umulih.


[Pupuh 88]


Salwir ikang buyut wadana teki tanwawang umantuk amwit i dalem
Aryya ranadhikara dinulur nikadhipati ring enjing humarek
Aryya mahadhikara juru pancatanda pinakadi ring padelegan
Rowang ika n-padamwit i sedang nareswara siran tinangkil apupul.


Ngka n-pawuwus nareswara ri wengker ojar i parandyanadi wadana
He kita haywa tan tuhu susatyabhakty asih aniwya natha ri haji
Sthitya kiteng kawesyan i singangdane hajenga ning pradesa ya gengen
Setu damargga wandira grhadi salwir ikanang sukirtti pahayun.


Mukya nikang gaga sawah asing tinandur ika wrddhya raksan ameren
Yawat ikang lemah pinakaramaken pageha tanpadadya waluna
Hetu nikang kulina tan atundung ng aparadesa yan pataruka
Nang pratigundalanya ya tuten ri gonga nikanang pradesa n-usiran.


Sri-krtawarddhaneswara hamaywani kagengan ing pradesa gawayen
Ndan wilangen mahanasa rika pramada nika ring pejah sasi sada
Milwa ta yomapeksa hana ning duratmaka makady anidra lawana
Wrddhya ni drwya sang prabhu phalanya sadhana niran rumaksa bhuwana.


Sri-nrpa tiktawilwanagareswarangupasama n-sumanten amuwus
Sonya ngaranya rakwa kadadinya teki katekanya haywa wisama
Yan hana rajakaryya palawang makadi nika tan hana n-lewata
Yang pasegeh muwah wruh anaha swadeha nikasomya laksana gegen.


[Pupuh 89]


Mwang rasa ning pratigundala pangadeg irebu hajika tuten
Enjing yan padangangratengana sabhinukti wikan pasegah
Yan hana murkka tikang sinagehan agawe lara sahasika
Tut sasinambut ika sing awaka nika tujaraken ri kami.


Apan ikang pura len swawisaya kadi singha lawan sahana
Yan rusaka thani milwa ng akurang upajiwa tikang nagara
Yan taya bhrtya katon waya nika paranusa tekangreweka
Hetu nikan pada raksan apageha lakih phala ning mawuwus.


Nahan ujar nira ring para wadana sahur nika sapranata
Eka hatur nika tan salah anuta haling naranatha kabeh
Mantry upapatty anganangkil athaca parahandyan ateki marek
Tog tumibeng ghatita traya panadah ireky apupul saritan.


Uttarapurwa witana kahanan ira sobha rinangga huwus
Ring tri witana matut pada para wadanady apupul tinata
Prapta tikang tadah uttama wawah ika sarwwa suwarnnamaya
Sighra tikang humarep-harepaken atilah ri harep nrpati.


Lwir ni tadah nira mesamahisa wihaga mrega wok madhupa
Mina lawan tikang anda haja ring aji lokapurana tinut
Swana kara krimi musika hilahila len wiyung alpa dahat
Satrw awamana hurip-ksaya cala nika rakwa yadi purugen.
[Pupuh 90]


Praptang bhojana makadon rikang wwang akweh
Sangkep sarwwarajasa bhojanya sobha
Matsyasangkya sahana ring darat mwang ing wwai
Raprep drak rumawuh anut kramanuwartta.


Manduka krimi kara musika srgala
Kweh sakterika winahan tamahnya tusta
Deni wwang nika dudu ring sadesadesa
Sambeknyeki tinuwukan dumah ya tusta.


Lwir ning para surasa tan pegat mawantu
Twak nyu twak siwalan arak hano kilang brem
Mwang tampo sing adhika tang hane harep sok
Sarwwamas wawan ika dudw anekawarnna.


Kombeh mwang guci tikanang prakirnna lumra
Arddhakweh sajang ika dhatw anakawarnna
Tampantya ng larih aliwar bangun wway adres
Sambeknyanggapan umutah wanen byamoha.


Prahprah nrpati n-awok kusukan pamukti
Yan wwang sakta pada pinaran larihnya limpad
Tan dadyamidhi ring alah telas kasengkwan
Ring wwang mana lagi were ginuywan.


Ramya ng gitada pangidung nikan maganti
Kirtti sri-nrpati linakwakenya n-angras
Mangkin tusta sang anginum samenake twas
Sowenyalah awekasan maguywaguywan.
[Pupuh ke 91]


Jurw iy angin cucud saha buyut nikana macemaceh
Prapta manrtta ring swara n-umambili sadulur ika
Solahulah nikamuhara guyw anukani lumihat
Hetu nikan wineh wasana tang parawadana kabeh.


Ri wekasan kinon mareka milw alariha ri harep
Mantry upapatti kapwa dinulurnya n-alarih angidung
Manghuri kandamohi pangidung ira titir inalem
Sri-nrpati n-widhagda manulanggapi resep alango.


Gita narendra manghalahelangdani jenger angani
Mrak manawuwwang ing padapa tulya nika ring alngo
Lwir madhu len gula drawa rinok ring amanis anener
Wangsa manghasa tulya nika ring res angunger I hati.


Aryya ranadhikara lali yan naturi narapati
Aryya mahadhikara ta dulur nika pareng amuwus
An parahanayan apti wihate sipa n-arakeraket
A juga ling nirateher umantuk adadadadakan.


Sri-krtawarddhanaeswara mamanjaki sira rumuhun
Ngkana rikang witana ri tengah rinacana dinadak
Sori nireki gitada lawan takes ira rahajeng
Sotan ulah karamyan ikanang guyu juga winangun.


Ndaluwaran sireki ri dating narapati n-angadeg
Gita niranyat angdani girahyasan ing umulat
Sori nireki susrama nirukti lituhayu waged
Gita nikanghiribhirib aweh rasepan ing umulat.


Sri-naranatha tansipi wagus nira telas arasuk
Asta tekes nireki n-upabharyya rahayu sawala
Tus ning amatyawangsa wicaksana tetes ing ulah
Hetu niranpabanakl anibaken ucapan angene.


Nang newanatya kapwa tinapak nira tinewekaken
Hasya makadi tanpegat ikang guyu pareng aselur
Mwang karuna mangun tangis aweh sekel apuhara luh
Hetu nikang tumon pada kamanusan angenangen.


Singhit ing arkka lingsir irika nrpati n-atelasan
Ngka parahandyan amasap ri padatala haji
Ling nika mukta papa sinungan suka kadi tanirat
Tan wuwusan stutinya haji sampun umulih i dalem.


[Pupuh 92]


Nanka tingkah iranpamukti suka ring pura tumekani sesti ning manah
Ta tahhan ta dahat ndatan malupa ring kaparahitan i haywa ning praja
Anwam ta pwan akabwatan sira tathapi sugata sakalan maharddhika
Dening jnanawisesa suddha pamadem nira ri kuhaka ning duratmaka.


Ndatan mahuwusan kawiryyan ira len wibhawa nira dudug ring ambara
Singgih sri-girinatha murtti makajanma ri sira n-agawe jagaddhita
Byakta mangguh upadrawawihang i sajna nira manasar ing samahita
Mokta ng klesa keta katona nguniweh wuwusane tika sang sata marek.


Nahan hetu ni kottaman nrpati kaprakasita pinujing jagattraya
Sakweh ning jana madhyamottamakanista pada mujaraken swara stuti
Anghing sot nika mogha langgeng atuwuh wukira sira pangoban ing sarat
Astwanirwa lawas bhatara rawi candrama sumelehi bhumimandala.


[Pupuh 93]


Sakweh sang panditeng anyadharani mangiket kastawan sri narendra
Sri buddhaditya sang bhiksw agaway i sira bhogawali sloka kirnna
Ring jambudwipa tonggwanira mangara i kancipui sadwihara
Mwang sang wiprangaran sri mutali sahrdayawwat stuti sloka suddha.


Astam sang panditeng bhumi jawa saha sang sastradaksatiwijna
Kapwagosty angiket sloka hana wacawacan nggwanireki n-pamarnna
Mukya munggw ing prasasti stuti nrpati tekap sang sudharmmopapatti
Sang wruh ring gita giteniket iran angiket stotra lumreng puri jro.


[Pupuh 94]


Ambek sang maparab prapanca kapitut mihati parakawiswareng pura
Milwamarnna ri kastawa nrpati dura pangiket ika lumra ring sabha
Anghing stutya ri jong bhatara girinatha pakena nika mogha sanmatan
Tan len prartthana haywa ning bhuwana mukya ri pageha narendra ring praja.


Ring sakadrigajaryy amaswaswayujamasa subhadiwasa purnnacandrama
Ngka hingan rakawi n-pamarnnana kadigwijayan ira narendra ring praja
Kweh ning desa rininci don ika pinustaka mangarana desawarnnana
Panggil panghwata sanmata nrpati mengeta ring alawas atpadeng lango.


Nirwwa teki lawas nirasring angiket kakawin awetu bhasa ring karas
Tanbeyanya sakabda pinrwa nika lambing i telas ika parwwasagara
Nahan teki caturtthi bhismasaranantya nika sugataparwwawarnnana
Lambing mwang sakakala tang winaluyan gati nika n-ameweh turung pegat.


Donyanmangkana wrddhyayan pangiketeng haji kathamapi tan tame lango
Gong bhaktyasiha natha hetu nika paksa tumuta sang umastawe haji
Sloka mwang kakawin kidung stuti nike haji makamuka desawarnnana
Nghing tohnyeki wilaja niscaya yadin guyuguyun apa deya lampunen.


[Pupuh 95]


Purih ing awak lanenaleh ing adyah akikuk i dusun
Aratu kurang prahasana kumul tuna ring ujar arum
Dugaduga satya sadhu juga sih lalis ika matilar
Mapa karikapa don wruh ika ring smarawidhi wiphala.


Karana nikanapih wisaya tan karaketan ing ulah
Wuta tuli wruh anghreninaleh ning alara katilar
Pawarawarah mahamuni duduga rinegep I hati
Pijer angiwo kriyadwaya matangya tan umur atilar.


Lekas ika tan pahi mwang atapeng giri wana manusup
Agaway umah pahoman asenot jenek amati tutur
Kamala natarnya len asana tanduran ika maruhur
Kamalasana ywa nama nika sampun alawas amatek.


[Pupuh 96]


Prapanca pracacah panca
Pracacad pocapan ceced
Prapongpong pipi pucche prem
Pracongcong cet pacehpaceh.


Tam tatatita tan tuten
Tan tetes tan tut ing tutur
Titik tantri tanteng tatwa
Tuhun tamtam titir ttitih.


[Pupuh 97]


Samalan pu winadaprih
Prih dana wipulan masa
Tama sansara ring gatya
Tyaga ring rasa sanmata.


Yasa sang winadanungsi
Sinung dana wisangsaya
Yang aweh magawe tibra
Brati wega maweh naya.


Matarung tuhu wany aprang
Prangnya wahu turung tama
Masa linggara sunya prih
Prihnya wahu turung tama.


[Pupuh 98]

Yan bwat parakawi maparab winada n-atapa brata krta juga rinegep
Maittryasih ing alulut upeksa ring huwus awarsih ariris ing ulah
Tyage suka wibhawa yata –katemwa sahananukani saphala
Tatan huninga nihati solah ing para-winada cinala ri ni dalem.
SUMBER : WANGSA BAJRA